Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Svoje životy položili, aby sme my žili v mieri

Svoje životy položili, aby sme my žili v mieri

Počas II. svetovej vojny sa 29. augusta 1944 proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky začalo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja – Slovenské národné povstanie (SNP). Centrom povstania bola Banská Bystrica a postupne sa v bojoch proti nacistom pokračovalo v oslobodzovaní krajiny až do jari v roku 1945.

Pri týchto bojoch zahynulo veľmi veľa ľudí. Pietne spomienky na ich hrdinstvá si pravidelne pripomíname vďaka Základnej organizácií zväzu protifašistickej bojovníkov v spolupráci s Mestom a Mestským strediskom kultúry a športu aj u nás, v Zlatých Moravciach.

Od tej hroznej doby uplynulo už 71 rokov. Symbolicky sa 28. augusta 2015 položili vence k pomníku Partizána na Námestí Hrdinov za prítomnosti členov miestnej organizácie protifašistických bojovníkov, zástupkyne primátorky MVDr. Marty Balážovej, prednostu Mestského úradu Ing. Miroslava Šlosára, žijúcim priamym účastníkom SNP Mareka Paukova a ďalších prítomných, ktorí si spoločne pri spomienkovej slávnosti uctili tých, ktorí sa nám postarali o život v mieri.

V mene primátorky mesta sa zúčastneným prihovorila poslankyňa Mestského zastupiteľstva Marta Balážová slovami, ktorými priblížila významný medzník v slovenských dejinách, jeho dopad na prítomnosť, s kladením dôrazu na pravé hodnoty slovenského národa a vyzdvihla dôležitosť pietnych spomienok. „SNP, ako historická udalosť, by mala byť jeden so základov našej pamäti a našej kolektívnej identity. Ak by sme sa jej vzdali, stratíme nielen svoju identitu, ale i nárok na budúcnosť, na slovenské demokratické Slovensko. Preto by sme si mali v dnešný deň naozaj uctiť všetkých účastníkov týchto bojov, obete, ich hrdinstvá a obetavosť.“

Predseda ZO zväzu protifašistických bojovníkov Ivan Malý oboznámil prítomných o priebehu povstania v našom meste a okolitých obciach, aby aspoň sčasti mladším generáciám priblížil hrôzy, ktorým boli ľudia v tej dobe vystavení. „Mnoho občanov zo Zlatých Moraviec a z okolitých obcí sa aktívne so zbraňou v ruke zapojilo do ozbrojeného povstania proti nemeckým okupantom. Hory sa stali ich dočasným domovom. Aby však prežili, potrebovali aj pomoc občanov, ktorí pomáhali, ako mohli, jedlom, šatstvom… Preto sa im Nemci snažili za ich pomoc pomstiť. Najviac na to doplatil Skýcov, ktorého obyvateľov vyhnali a obec zapálili. Mnoho ľudí vtedy padlo, no ešte stále ich niekoľko medzi nami žije. 71 rokov je dlhá doba. V tom čase boli aj títo ľudia mladí a rovnako plní života, predstáv a hodnôt. Ale aby mohli žiť v pokoji a mieri oni, ich deti a ich pravnuci, neváhali zobrať do rúk zbraň a svoju vlasť zachrániť nasadením svojich vlastných životov.“ Pán Malý ukončil svoj príhovor vyjadrením vďaky a úcty a v tomto duchu sa niesol celý spomienkový ceremoniál, ktorým nás za Mestské kultúrne stredisko sprevádzala poslankyňa MsZ v Zlatých Moravciach PaedDr. Klaudia Ivanovičová. Svojimi piesňami pozdvihla sviatočnú atmosféru folklórna spevácka skupina Prílepčanka, ktorá funguje pod vedením Anny Michalkoc Kudrejovej.

S poďakovaním za účasť na podujatí a za prejavenú úctu k pamiatke obetí a hrdinov povstania sa s prianím dobrého zdravia a šťastia všetkým zúčastneným v mene odbojárov a žijúcich i nežijúcich účastníkov Slovenského národného povstania, prihovoril jeho priamy účastník Marek Paukov –  jeden z troch žijúcich účastníkov odboja, ktorých Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov medzi sebou má. Pánovi Paukovi, Štefanovi Absolonovi a Zuzane Meliškovej odovzdal 31. marca tohto roku minister obrany SR, JUDr. Martin Glváč za ich hrdinstvá štátne vyznamenania.

Tieto spomienky sú nositeľom odkazu váženia si života, ktorí nám povstalci svojimi hrdinskými skutkami dopriali a aby sme už nikdy, ako národ, neskĺzli do totalitného režimu bez slobodnej vôli a demokracie. Aby sme vždy hájili svoje potreby, túžby, názory a život, ktorý máme právo žiť podľa našich predstáv, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, či zaradenie v spoločnosti.

Ľubomíra Rosinská

Neprehliadnite

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Mestský úrad Zlaté Moravce v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľa povolenia na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.