AktualitySamospráva

Vyjadrenie k odmenám za rok 2015

obed
poradna

Vyjadrenie k odmenám za rok 2015, vyplateným zamestnancom mestského úradu v Zlatých Moravciach

V decembri 2015 bolo Mestu Zlaté Moravce doručených niekoľko žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov týkajúcich sa výšky miezd a odmien zamestnancov mestského úradu za rok 2015.

Výška odmien zamestnancov mestského úradu v roku 2015 bola 45.097,- €, s tým, že išlo o odmeny za celý rok 2015. K výške odmien vedúcich zamestnancov je taktiež potrebné uviesť, že informácie boli poskytnuté za celý rok 2015, nešlo iba o „koncoročné odmeny“. Na túto skutočnosť boli žiadatelia výslovne upozornení, resp. informácie boli poskytnuté k 30. 11. 2015, pretože informácie za december 2015 nemohli byť v čase podania žiadosti poskytnuté, keďže výplatný termín za december 2015 je v januári 2016. Dnes môžeme uviesť, že ďalšie odmeny za december 2015 zamestnancom mestského úradu poskytnuté neboli, preto odmietame akékoľvek dezinformácie k téme navýšenia aktuálneho stavu odmien.

V priebehu roka 2015, konkrétne od 14. 10. 2015, došlo k zmene štatutárneho zástupcu mesta Zlaté Moravce, pričom túto zmenu je tiež potrebné pri téme odmien zohľadniť. Žiadna zo žiadostí o sprístupnenie informácií nerozlišovala odmeny poskytnuté predchádzajúcou primátorkou mesta Ing. Serafínou Ostrihoňovou a odmeny udelené MVDr. Martou Balážovou ako súčasným zástupcom mesta Zlaté Moravce, preto zastávame názor, že zverejnenie odmien tak, ako bolo uskutočnené na stránke http://cimmermann.blog.sme.sk/c/396653/paranormal-activity.html, je špekulatívne a zavádzajúce.

Finančné prostriedky na odmeny zamestnancov vznikajú v rámci úspory mzdových prostriedkov. Odmeny sa zamestnancom vyplácajú za mimoriadne pracovné výkony a majú individuálny charakter, udelené boli ako ocenenie zamestnancov za pracovné činnosti, ktoré vykonávajú častokrát nad rámec svojich pracovných povinností, napr. súčinnosť zamestnancov mestského úradu v rámci agendy súvisiacej so zrušením príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, mimoriadna inventarizácia príspevkových organizácií Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce a Mestskej nemocnice prof. MUDR. Rudolfa Korca, DrSc, atď. V odmenách bolo zohľadnené tiež prerozdelenie pracovných povinností dlhodobo práceneschopných zamestnancov medzi iných zamestnancov mestského úradu.

„Koncoročné odmeny“ za rok 2015, resp. odmeny poskytnuté od zmeny štatutárneho zástupcu mesta Zlaté Moravce boli vo výške 21.750 € s tým, že ide o celkovú sumu od 14. 10. 2015. Tieto odmeny však neboli poskytnuté iba vedúcim zamestnancom, týkali sa cca 40 zamestnancov mestského úradu a boli prerozdelené medzi väčší počet zamestnancov ako odmeny do 13. 10. 2015. Zverejnenie menného zoznamu zamestnancov a výšky poskytnutej odmeny konkrétneho zamestnanca by bolo v rozpore s platným právnymi predpismi.

K odmene prednostu mestského úradu uvádzame, že táto funkcia bola v roku 2015 zastávaná viacerými osobami. Súčasný prednosta nepoberá za výkon činnosti prednostu plat na základe dohode medzi ním a zástupcom primátora MVDr. Balážovou, bola mu však poskytnutá odmena vo výške 250 € za mesiac október 2015 a 975 € za mesiac november 2015, ktorej súčet zodpovedá polovici alikvotnej časti platu bývalého prednostu.  Pritom je nutné podotknúť, že plat bývalého prednostu v období od nástupu do funkcie do 01. 10. 2015 bol vo výške 1.950 €/mesačne (informácia bola mediálne zverejnená) a odmena za rok 2015 (do 13. 10. 2015) mu bola poskytnutá vo výške 1.800 €.

Odmeňovanie zamestnancov je jedným z motivačných nástrojov zamestnávateľov a má priamy vplyv na kvalitu pracovného potenciálu zamestnancov. Odmeny za rok 2015 neboli zamestnancom poskytnuté samoúčelne, z ich medializovania je však zrejmé vybíjanie politického kapitálu a sledovanie osobných záujmov jednotlivcov.

JUDr. Katarína Páleníková

Právnik MsÚ


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button