AktualityKomerčné článkyVoľby 2016

MORAVCE SÚ ZOBUDENÉ, NEDOVOĽME IM ZNOVU ZASPAŤ

obed
poradna

Nerád sa vraciam do minulosti a nerád z nej žijem. Ale nedá mi nespomenúť, za akých okolností som pred piatimi rokmi prevzal pozíciu štatutára mesta. Snažil som sa dobehnúť zameškaný vlak, do ktorého sa nám spoločne podarilo nastúpiť. Niekoľko rokov pred mojím nástupom okolité obce nášho regiónu kvitli na úkor nášho mestečka, pretože z finančného balíka Európskej únie určeného na zveľaďovanie prostredia nášho regiónu, naše mesto nemalo nárok. Podmienkou boli funkčné zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré pred mojim nástupom na post primátora už neexistovali, chýbal človek vo funkcii hlavného kontrolóra a s tým súvisiaci schválený záverečný účet. Iba za týchto a iných ďalších podmienok bolo možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Nechcem hľadať vinníka, pretože podiel na stave, v akom sa mesto v tej dobe nachádzalo, nespočíva len na jednom človeku, ale každý, kto bol súčasťou vtedajšieho vedenia si na svojich pleciach nesie určitý podiel kolektívnej viny.

Zistil som, že štatutárny zástupca mesta je síce najvyšší článok vo vedení, ale to ani zďaleka nepostačuje. Všetky rozhodnutia sa odvíjajú od spoločnej reči nielen s Mestským zastupiteľstvom, ale aj so všetkými odbornými zamestnancami Mesta, predovšetkým na riadiacich postoch. Ak sa akákoľvek z týchto zainteresovaných strán podcení a obíde, už dopredu je všetko predurčené na neúspech.

SO STARÝMI POSLANCAMI SA ROBIŤ NEDALO, NOVÝM IDE O PROSPECH NÁŠHO MESTA

Keď som sa pred šiestimi rokmi stal primátorom mesta Zlaté Moravce, bez pochýb bolo oveľa viac tých, ktorí zmenu štatutára po dvoch volebných obdobiach privítali. Nie je tajomstvom, prečo po čase medzi mnou a zastupiteľstvom, ktorého väčšia časť pozostávala z príslušníkov politickej strany, vznikol nesúlad. Po nezhodách s okresným predsedom Smeru sa odštartovala lavína bojkotovania mojich vízií a cieľov, bez prihliadnutia k prospechu občanov a mesta. Za týchto podmienok som sa snažil robiť v rámci možností vo všetkom rovnováhu a hľadal možnosti, ktorými by som dokázal mesto napriek všetkému pozdvihnúť. Nikdy som nemal a nemám problém spolupracovať v súlade so zákonmi a našou Vládou, o to viac sa teším na spoluprácu s novým Mestským zastupiteľstvom. Pozorujem ich záujem o dianie a mrzí ma, že nespokojnosť so súčasným, dočasným vedením mesta donútila toľkých z nich kandidovať na post primátora. Na jednej strane som rád, že záujem prejavili, na druhej strane som presvedčený o tom, že ak sa 17 ľudí nedokáže zhodnúť na jednom alebo dvoch zástupcoch zo svojich radov, neexistuje do budúcna možnosť nájdenia spoločnej reči v zastupiteľstve z pozície primátora.

SOM RÁD, ŽE SA POKRAČOVALO V MOJEJ PRÁCI

Milí občania, dovoľte mi, aby som pokračoval vo svojej práci a znovu vdýchol život tomu, čo sa za ten rok ponížilo, pozastavilo a zničilo. Na druhej strane mi dovoľte, aby som zároveň poďakoval svojej nástupkyni Serafínke Ostrihoňovej za to, že bola ochotná pokračovať v projektoch, pod ktoré som sa podpísal a zastupiteľstvu, že ich podporili.

● Za môjho pôsobenia sa rozpracoval projekt digitalizácie kina, ktorý mal podľa pôvodného plánu pokračovať opravou starej budovy kina a modernizáciou jeho interiéru.

● V súvislosti s bezpečnosťou nášho mesta som presadzoval rozšírenie kamerového systému a som rád, že sa v ňom pokračuje.

● Po celé roky som pre ekonomické a efektívnejšie fungovanie služieb Mesta presadzoval zrušenie podniku Záhradnícke služby alebo zlúčenie dvoch mestských podnikov do jedného, čo sa v spolupráci s novým mestským zastupiteľstvom v konečnom dôsledku aj podarilo.

● Som rád, že sa začiatkom roka 2015 dobudovalo ešte zopár z mnohých spevnených plôch na parkovanie podľa pôvodného plánu, ktorý sa nastavil za môjho pôsobenia.

● A som spokojný, že sa podarilo dokončiť výmenu okien v Základnej škole na Mojmírovej ulici, ktorej časť sa realizovala ešte v čase mojej prítomnosti na poste primátora.

● Teším sa, že sme zbytočne nepracovali na projektovej dokumentácii ohľadne výmeny okien v Základnej škole na Robotníckej ul. a že sa mnou podaná finančná požiadavka dotiahla až po samotnú realizáciu projektu

● Za úplne skvelé považujem výstavbu nákupného centra Kaufland s obchodnou galériou, ktorú som podpísal.

TOTO SA NEMALO STAŤ

Na druhej strane mi však dovoľte vyjadriť svoje rozhorčenie nad zmarenou prácou, ktorá naozaj svoj účel plnila a dnes už neexistuje. Nastaviť systém fungovania tohto mesta po mojom príchode, naozaj nebolo ľahké.

● Vyslovene som nešťastný z toho, že bol prerušený projekt Terénnej sociálnej práce a že pracovníčka, ktorá urobila kus práce v pomoci sociálne slabším a pozdvihla úroveň starostlivosti o ľudí, ktorí to bytostne potrebovali, už v našom meste nepracuje.

● Je mi ľúto, že sa už nekonajú bezpečnostné prednášky, aby sme preventívnou osvetou svojich občanov viac ochránili. A že sa ponížila práca Mestskej polície zrušením projektu Občianskej hliadky, ktorá bola nápomocná predovšetkým v sociálne vylúčených komunitách a komunitách ohrozených sociálnou vylúčenosťou.

● Podarilo sa bez zmeny navýšenia rozpočtu redakcie Tekovských novín dostať noviny do 3500 domácností, na druhej strane som smutný z ich obsahu. Už nie sú o ľuďoch a propagovaní toľkých krásnych akcií a aktivít, pretože pri boji o moc, nie je záujem zviditeľniť Vašu prácu a úspechy a že sa pre naše budúce generácie nepodarí tieto pozitívne veci zarchivovať.

● Sľúbil som seniorom dôstojnejšie priestory na ich stretávania a mal som konkrétne predstavy, ktoré sa dali jednoducho zrealizovať a mrzí ma, že sa táto vec podcenila.

● Zdedil som niekoľko stotisícové dlhy z nájmov mestských bytov na Ul. 1. mája, s ktorými sme sa začali vysporadúvať novým zazmluvnením, s presne definovanými podmienkami, na základe ktorých sa bolo možné s neplatičmi vysporiadať s platným súdnym rozhodnutím o ich deložovaní. To znamená, že keď chcel niekto bývať v mestskom byte, musel platiť. Je len na škodu, že sa tieto dlhy prestali zo strany Mesta vymáhať.

Ing. Peter Lednár, CSc.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button