Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Vykurovacie obdobie – oznam HZZ Zl. Moravce
www.zlatemoravce.info

Vykurovacie obdobie – oznam HZZ Zl. Moravce

Vážení občania,

Každoročne v súvislosti so začiatkom vykurovacieho obdobia práve v tomto čase hasiči evidujú zvýšený počet požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi. Spolu s požiarmi zapríčinenými komínmi sa jedná o pomerne veľký počet požiarov.

 

Aj vďaka technickým nedostatkom, a nezáujmu dochádza k niekoľkým stovkám požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody a komínovými telesami. A práve z tohto dôvodu, dbajúc na prevenciu a snahu predchádzať značným škodám na Vašom majetku a pri zanedbaní povinností aj následným sankciám, dovoľujeme si Vás upozorniť na tento problém.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach Vás upozorňuje hlavne:

  • Na správnu inštaláciu vykurovacieho telesa vdostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov, používanie nehorľavých a izolačných podložiek
  • Na odbornú inštaláciu vykurovacieho telesa s dôrazom na zabezpečenie prívodu vzduchu
  • Zabezpečenie údržby vykurovacieho telesa, jeho pravidelné kontroly, údržbu a čistenie
  • Správnu obsluhu vykurovacieho telesa, hlavne opatrnosť pri používaní plynných a kvapalných látok ako zapaľovačov a používanie predpísaného druhu paliva, Opatrnosť pri manipulácii s popolom
  • Pravidelné čistenie komínov

Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. Čistenie a kontrola komína sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy v nasledovných lehotách:

  • –  Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW – 1x za 4 mesiace
  • –  Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW-  1x za 2 mesiace
  • –  Komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW – 1x za 12 mesiacov
  • –  Komíny bez vložky pre spotrebiče na plyn né palivá do 50 kW – 1x za 6 mesiacov
  • –  Komíny pre spotrebiče na plyn né palivá nad 50 kW – 1x za 6 mesiacov
 

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal. Ak sú zistené nedostatky a tieto sú závažného charakteru z protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Čistenie a kontrolu komína a dymovodu vykonáva pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa osoba s odbornou spôsobilosťou, pre potreby fyzických osôb sa okrem vypaľovania komínov, činnosť odborne spôsobilej osoby nevyžaduje. Pri zanedbaní povinnosti anásledným požiarom môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 99 eur.

Dodržiavaním týchto týchto podmienok si ochraňujete vlastný majetok.

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Zaspievaj si ľudovku naživo

  V nedeľu 17. júna 2018 ožili Zlaté Moravce folklórnym popoludním pod záštitou externej redaktorky a …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.