Domov / Aktuality / Akčný deň „Jedlej zmeny“
www.zlatemoravce.info

Akčný deň „Jedlej zmeny“


 

V školskom roku 2016/2017 je naša škola  súčasťou projektu Jedlá zmena.  Projekt „Jedlá zmena“ je realizovaný v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym programom na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov.

V rámci tohto projektu sme zorganizovali  niekoľko zaujímavých podujatí a aktivít, pomocou ktorých sme chceli zvýšiť povedomie širšej verejnosti o zodpovednej spotrebe.
Vyvrcholením nášho celoročného snaženia bolo Akčné popoludnie „Jedlej zmeny“, ktoré sa uskutočnilo 26.apríla 2017 v našej škole.

Členovia kolégia si na toto popoludnie pripravili veľa zaujímavých, a hlavne poučných aktivít, ktoré boli zamerané na rozumnú spotrebu a na problémy živočíšnej výroby, informácie o potravinách a ich vplyve na životné prostredie.

Všetky aktivity sa niesli v duchu rovesníckeho učenia so zameraním na to, aby žiaci získané teoretické  poznatky realizovali na konkrétnych príkladoch.

Samotné popoludnie začalo privítaním vedenia školy, hostí a všetkých prítomných. Následne počas pútavého rozprávania vysvetlili členovia kolégia prítomným žiakom a návštevníkom podujatia problémy živočíšnej výroby, upozornili na veľkú spotrebu virtuálnej vody, spoločne si ukázali aj označovanie vajíčok v jednotlivých chovoch a poukázali na úskalia klietkového a podstielkového chovu. „Zlatým klincom“ tejto aktivity bolo odhalenie „edukačnej tabule“, ktorá pútavou a hravou formou umožňuje aj mladším žiakom, aby primeraným, nenúteným spôsobom spoznali úskalia živočíšnej výroby a boli tak vychovávaní k rozumnej spotrebe.

V druhej aktivite sme sa okrem spomínaných problémov živočíšnej výroby zamerali aj na osvetu zdravých nápojov.                                             
Opäť sa pomocou rovesníckeho učenia  snažili hravou formou deťom vysvetliť, že nie všetky nápoje, ktoré pijú, sú pre nich vhodné. Zároveň poukázali na množstvo cukru a syntetických látok, ktoré obsahujú a aký negatívny dopad môžu mať na ich zdravie. Táto aktivita bola tiež zavŕšená odhalením  náučnej tabule, kde si žiaci môžu sami prečítať o škodlivých nápojoch a ich negatívnych účinkoch na zdravie detí.

Tretia aktivita bola zameraná na ochutnávku rozličných druhov vôd.  Žiaci mali v džbánoch,  ktoré boli neoznačené, ponalievané rôzne druhy vôd a minerálok.  Úlohou detí bolo porovnávať jednotlivé druhy vôd a povedať, ktorá im chutila najviac.

Posledná aktivita akčného popoludnia bola zameraná na ochutnávanie rôznych druhov nátierok, syrov a mlieka, ktoré mohli  deti spolu s rodičmi ochutnať. Išlo o nátierky z bio vajíčok a vajíčok z obchodu, ochutnávku kozieho a kravského mlieka priamo z farmy, ako aj bio syrov a syrov z obchodu. Po ochutnávke mali možnosť prítomní zahlasovať za najchutnejšiu nátierku. 

Toto výnimočné popoludnie bolo plné zážitkov a príjemných stretnutí. Najväčšou odmenou pre nás bolo množstvo zvedavých otázok a enormný záujem zo strany detí, ako aj spokojné úsmevy na ich tvárach.

Poďakovať za tento deň sa treba vedeniu školy za ústretovosť pri organizovaní akčného popoludnia, pani učiteľke Mgr. Zuzane Šišovskej, Kolégiu Zelenej školy, Jedlej zmeny, pani kuchárkam a všetkým tým, ktorí sa do akčného dňa zapojili. Nedal by sa uskutočniť bez ich dobrých nápadov, bez ochoty našich šikovných žiakov, ktorí sa starali o program, občerstvenie a bezchybný priebeh celého podujatia.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom Strednej odbornej školy polytechnickej, najmä pani zástupkyni Ing. Marcele Kováčovej a Bc. Jozefovi Bielikovi, ako aj žiakom z odborov stolár a mechanik stavebno-inštalačných zariadení, ktorí spolupracovali pri výrobe edukačných panelov.

 Týmto všetkým patrí ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

Ing. Miriam Bezušková

Fotogaleria

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Oznámenie o dočasnom presťahovaní pošty

  Pošta Zlaté Moravce 1 -oznámenie o dočasnom presťahovaní pošty Dovoľujeme si Vám oznámiť, že …

Pridaj komentár