Domov / Aktuality / Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta
foto ilustračné

Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta

 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s § 11 písmena b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na prerokovanie obecných vecí, Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta.

V stredu dňa 24. mája 2017 o 16,00 hod. do divadelnej sály Miggaziho kaštieľa v Zlatých Moravciach.
Cieľom verejného zhromaždenia obyvateľov je, aby vedenie mesta informovalo obyvateľov o stave a činnosti  miestnej samosprávy Zlaté Moravce  a o aktuálnych problémoch v obci.

Program verejného zhromaždenia:

  • 01) Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
  • 02) Schválenie rokovacieho poriadku verejného zhromaždenia, 
  • 03) Zavedenie občianskeho rozpočtu v meste Zlaté Moravce v roku 2018,
  • 04) Rozšírenie skládky komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce,
  • 05) Rozšírenie mestského cintorína v meste Zlaté Moravce,
  • 06) Oprava ciest v meste Zlaté Moravce,
  • 07) Výstavba nájomných bytov v meste Zlaté Moravce,
  • 08) Pripravované projekty v oblasti ďalšieho rozvoja mesta Zlaté Moravce,
  • 09) Diskusia
  • 10) Záver

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Podpísaní: JUDr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, JUDr. Pavel Dvonč, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, RNDr. Jozef Paluška,
PaedDr. Pavol Petrovič, Ing. Karol Švajčík, Ing. Ján Adamec, Marián Tomajko. 

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Veľké Vozokany si pripomenuli svojho rodáka a významného režiséra Ela Havettu

Veľké Vozokany, 17.06.2018 13. júna 2018 by slovenský režisér Eliáš Havetta oslavoval 80. narodeniny. Napriek …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.