Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: poslanci

Tag Archives: poslanci

Na rad prišla skládka KO Zlaté Moravce

  Pozvánka na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 o 16:00 hod. (streda) v sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach Program: 0-4 Podobné články: PaedDr. Dušan Husár zloží primátorský sľub 9. mája 2016 Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ v …

Čítajte viac

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 09. februára 2017 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach   Program:  +30 Podobné články: Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých …

Čítajte viac

Zmena rokovacieho poriadku v prospech občanov

Zasadnutia mestského zastupiteľstva bývajú často veľmi zdĺhavé. Za bývalej primátorky Serafíny Ostrihoňovej neraz trvali až do neskorých nočných hodín. Toto nezmyselné naťahovanie času musela ukončiť až Inšpekcia práce a to aj napriek nesúhlasu bývalej primátorky. V súčasnosti je už situácia oveľa lepšia, ale občan musí na svoje slovo čakať do ôsmej hodiny …

Čítajte viac

Trojkráľový punč

Vážení občania, milí priatelia,  Blíži sa sviatok Troch kráľov, ktorý bol posledným dňom obchôdzok a kolied vianočno-novoročného obdobia. Týmto dňom taktiež končí pre väčšinu z nás vianočné obdobie. Preto by sme Vás chceli pozvať na „Trojkráľový punč“, ktorý sa bude konať 6 januára 2015 o 8:30 hod v Prílepoch pri kostole a o 15:45 hod pri kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v …

Čítajte viac

Deviate verejné rokovanie poslancov

Dňa 8. septembra sa konalo 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo vynovenej Obradnej sieni Mestského strediska kultúry a športu. Poslanci prerokovali a zobrali na vedomie informáciu o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014, návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach. Mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu mestských …

Čítajte viac

Zmena vo volebných obvodoch

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí, ktoré sa konalo 14. augusta 2014 prerokovalo Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné obdobie 2014 – 2018 a Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. …

Čítajte viac

Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2014 o 16:00 hod.(pondelok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie …

Čítajte viac

Kompletný audio záznam z 31. MsZ

Záznam z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, na ktorom bol verejne prerokovaný Zámer “Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce” .  Naša redakcia poskytla priamy prenos z rokovania, počas ktorého sa online vysielanie na chvíľu prerušilo z dôvodu výpadku internetového signálu, za čo sa ospravedlňujeme a zároveň zverejňujeme kompletný záznam bez prerušenia. …

Čítajte viac

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet

  časť druhá Medzi ďalšie schválené poslanecké návrhy v rámci Mestského rozpočtu, ktorý sa prerokovával na 22. zasadnutí MsZ, patrí „nájdenie“ dotácie vo výške 70 000 €, ktorá bola určená na podporu kultúrnych a športových organizácií… pôvodne! Sedemdesiat tisíc EUR  našiel poslanec Milan Galaba. Pán Galaba dal návrh na 5 % …

Čítajte viac

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet

  časť prvá Dňa 28. februára sa konalo 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom sa prerokoval mestský rozpočet. Ten bol s „malými kozmetickými“ úpravami v konečnom dôsledku schválený. Čo znamenalo pre mesto Zlaté Moravce rozpočtové provizórium, sme už našim čitateľom v skratke priblížili. Tak len zopakujeme, že ekonomicky bolo v …

Čítajte viac