Domov / Aktuality / Osemdesiate narodeniny Štefana Doskoča
www.zlatemoravce.info

Osemdesiate narodeniny Štefana Doskoča

 

Dňa 23. októbra 2017 si pracovníčky Mestského múzea v Zlatých Moravciach pripomenuli životné jubileum svojho priateľa a externého spolupracovníka pána Štefana Doskoča. Oslavu jeho 80. narodenín pripravili členovia Speváckeho súboru Zlatomoravčianka  v spolupráci s lektorkami múzea Vierou Tomovou a Kornéliou Némešovou. Slávnostný príhovor predniesla Anna Kiššová. Za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní kultúrnych podujatí oslávencovi prišiel poďakovať aj riaditeľ Ponitrianskeho múzea Mgr. Anton Števko. 

Štefan Doskoč zo Zlatna je v regióne horného Požitavia známy rôznymi aktivitami v našom kultúrno-spoločenskom živote. Ako bývalý starosta obce Zlatno patrí k zakladateľom a dlhoročným organizátorom turistického pochodu Náučný partizánsky chodník Zlatno – Skýcov. Vo svojej rodnej obci sa zaslúžil o zriadenie Obecného múzea so zbierkami protifašistického odboja v horách Tribeča, ktorého súčasťou sú zvyšky bojovej techniky na Dvanástej table. Rád rozpráva zaujímavé príbehy z  vojnového obdobia, o úcte a vďake partizánom padlým v Slovenskom národnom povstaní žiakom základných škôl, pre ktorých pripravuje besedy. 

Ako drevorezbár má blízko k folklóru a ľudovej tvorivosti. S jeho tvorbou sa stretávame na  rôznych kultúrnych podujatiach Mestského múzea v Zlatých Moravciach, ktoré dekoratívne skrášľuje svojimi ľudovými umeleckými prácami. V Tvorivých dielňach múzea zasväcuje žiakov do tajov tvorby na ľudovú tému. Obľúbené sú koníky, rôzne dedinské povozy, kolovrátok, betlehem, figurálna tvorba a rezbárske umenie s praktickými ukážkami spracovania dreva.

Patrí k rezbárom, ktorým učarovalo drevo a už dlhé roky hľadá v prírodných materiáloch ukrytú krásu, ktorú pretvára do umeleckej podoby pre radosť z vytvoreného diela. Je milovníkom prírody a rád sa inšpiruje aj bohatstvom historických pamiatok Tribeča. Nad obcou Zlatno sa nachádzajú pozostatky Čierneho hradu, ktorý stvárnil do autentickej makety. Vytvorené  rezbárske dielo sa nachádza v priestoroch Obecného úradu v Zlatne. Ako človek pevne zakorenený v pôde svojho rodiska sa svojim nemalým dielom pričinil aj o vydanie knihy Zlatno v náručí hôr od známeho spisovateľa Emila Benčíka, tiež rodáka zo Zlatna.

Poďakovanie za krásnu oslavu narodenín patrí Vladimírovi Rumankovi a členkám speváckeho súboru a ako sa vyjadrila pani Viera Tomová, slzy dojatia na tvári oslávenca najlepšie vystihujú atmosféru, ktorú sme na tento deň pre oslávenca pripravili. 

Anton Kaiser

Fotogaléria:

čítajte tiež...

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb – 2018

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb - 2018