Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: zmblog

Zimná Čertovská 30-tka opäť vytiahla ľudí do prírody

Čertovská 30-tka má už svoju históriu a každým rokom si získava viac a viac účastníkov. Na tohtoročnom pochode sa zúčastnilo 170 turistov. Samotný čertovský chodníček meral 16 kilometrov. Milovníci turistiky sa pochodu zúčastňujú nielen preto, že prechádzka v prírode je určite zdravšia ako tráviť voľný víkend v nákupnom centre, ale aj pre teplú kapustnicu …

Čítajte viac

Blíži sa jubilejný 75. ročník pretekov v obci Hostie, ktorý mal v minulosti úplne inú tvár

Preteky vznikli ako memoriál padlých partizánov Michala Jurku a Michala Olejára, ktorí položili svoj život počas SNP, v boji pri obrane obce Hostie pred fašistami dňa 15.1.1945. Preto tento deň, 15. január, bol po skončení 2. svetovej vojny vyhlásený za sviatok obce Hostie. Tak ako aj po minulé roky, aj …

Čítajte viac

Modely lodí Miroslava Šabíka

Krásne historické lode a plachetnice budú vždy patriť k nezabudnuteľným spomienkam na staré časy dobrodružných ciest moreplavcov a obdobie pirátov morí a oceánov.   Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripravilo vo štvrtok 2. januára 2020 pre milovníkov histórie, žiakov okolitých škôl a širokú kultúrnu verejnosť otvorenie výstavy modelov plastikových lodí Miroslava Šabíka. …

Čítajte viac

Musím nosiť občiansky preukaz?

Starší ľudia majú vo svojej pamäti povinné nosenie „legitimácie“. Aj keď v súčasnosti takáto zákonná povinnosť neexistuje, určite ste natrafili na úradníka alebo policajta, ktorý ju od Vás vyžadoval. Ako môžete preukázať svoju totožnosť?  Preukázať totožnosť môžete aj inými dokladmi, napr. kartičkou poistenca, vodičským preukazom či pasom. Zákon rovnako nevylučuje, aby ste …

Čítajte viac

Posledná adventná nedeľa s Carmina Vocum 

Príjemná predvianočná atmosféra poslednej adventnej nedele pokračovala v Zlatých Moravciach aj tohto roku vystúpením zmiešaného speváckeho zboru Carmina Vocum. Privítaním hostí a zapálením poslednej sviečky na adventnom venci na námestí v Zlatých Moravciach otvorila riaditeľka MSKŠ Simona Holubová kultúrny program štvrtej adventnej nedele. Na predvianočnom podujatí privítala primátora mesta Zlatých Moraviec Dušana Husára …

Čítajte viac

Pestrý program druhej adventnej nedele

Tradícia adventných nedieľ v Zlatých Moravciach prilákala svojim pestrým kultúrnym programom na druhú adventnú nedeľu nebývalé množstvo návštevníkov. Vianočné trhy Organizátor podujatia Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MSKŠ po prvý raz obohatil tohtoročný program druhej adventnej nedele o Vianočné trhy s príchodom Mikuláša. V predvianočnom nákupnom zhone ponúkol návštevníkom potravinársky tovar a rôzne remeselnícke výrobky. Vo vlastnom …

Čítajte viac

Chcem poznať Váš názor – anketa k najdôležitejším bodom zastupiteľstva

Dnes už môžeme povedať, že aj na Slovensku máme viaceré príklady zapojenia verejnosti do rozhodovania a plánovania samosprávy, napr. participatívny rozpočet. Zároveň treba povedať, že situácia v našom meste je trochu iná. Samotná participácia v našich podmienkach ešte nie je zakorenená, a to dokonca ani tam, kde s ňou už máme skúsenosti (vystúpenie občanov, petície, verejné …

Čítajte viac

Prvá adventná nedeľa v Zlatých Moravciach

So zimným mrazivým počasím prichádza adventné obdobie popretkávané ľudovými zvykmi a tradíciami a pokojná atmosféra vianočných sviatkov.  Advent alebo adventné obdobie pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Prvá časť liturgického roka v rímskokatolíckej cirkvi je vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a je obdobím duchovnej prípravy na Vianoce.  Do cirkevného roka …

Čítajte viac

Babie leto s kačicou mandarínskou na Zlatňanke

Na zlatomoraveckom potoku v kŕdli kačíc divých opäť možno pozorovať krásu kačice mandarínskej. Odkiaľ priletel tento vzácny druh vodného vtáctva do rušnej oblasti mesta nie je jasné. Najkrajšia kačica na svete  Domovom najkrajšie sfarbenej kačice na zemi známej ako čínska kačica (Aix galericulata) je východná Ázia, odkiaľ bola v 18. storočí privezená do …

Čítajte viac

Jarmok v Zlatých Moravciach

Mesto Zlaté Moravce ožíva každý rok pred hodami na Michala počas dvoch jarmočných dní starou ľudovou tradíciou predajných trhov s príjemnou atmosférou zábavy, vystúpením rôznych umelcov, folklórnych a speváckych súborov. V piatok 27. septembra 2019 obchodníci už od skorých ranných hodím zapĺňali centrum mesta stánkami s cukrárenskými výrobkami a nádherne zdobenými medovníkmi, …

Čítajte viac