Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / VÝSTAVA OBRAZOV STANISLAVY HAVETTOVEJ
Foto: Anton Kaiser

VÝSTAVA OBRAZOV STANISLAVY HAVETTOVEJ

Amatérska výtvarníčka Stanislava Havettová predstaví prvýkrát verejnosti výber zo svojej výtvarnej tvorby na výstave obrazov, ktorá bude otvorená od 12.6. – 31.8.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, Námestie A. Hlinku 1.

Súčasná doba sa neustále rýchlo rozvíja vo všetkých smeroch. Oproti minulosti sú na nás kladené vyššie požiadavky, predovšetkým v pracovnej oblasti, v dôsledku čoho sme nútení neustále sa vzdelávať, aby sme sa dokázali prispôsobiť. Častokrát to má však dopad na súkromný život, ktorý sa odsúva nabok. Jedným zo spôsobov, ako sa vymaniť z tlaku povinností, je venovať sa činnosti, ktorá nás napĺňa a zároveň aj privedie na iné myšlienky. Stanislava Havettová si našla záľubu v maľovaní, ktorému sa venuje už deväť rokov. V minulosti by si nikdy nepomyslela, že sa raz bude venovať tomuto druhu umenia. Začiatky jej tvorby nemali konkrétny výraz. Vznikali spontánne s rodiacim sa nápadom a vnútorným cítením. Pri postupnom zdokonaľovaní výtvarnej techniky sa stala jej výrazovým prostriedkom abstrakcia. Na výstave, ktorá bude otvorená od 12.6. – 31.8.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, predstaví výber z výtvarných diel, ktoré mapujú jej tvorivý vývin od začiatku jej tvorby až po súčasnosť.

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Zaspievaj si ľudovku naživo

  V nedeľu 17. júna 2018 ožili Zlaté Moravce folklórnym popoludním pod záštitou externej redaktorky a …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.