Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Jesenné upratovanie 2018

Jesenné upratovanie 2018

Dňa 08. 10. 2018 začína jesenné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod. Zber sa netýka veľkorozmemého, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Jesenné upratovanie potrvá od 08. 10. 2018 do 15. 10. 2018, každý deň v čase od 7:00 do 18:00. Občania mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad ukladať na určené
stanovištia podľa jednotlivých rajónov. 

Stanovištia určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu (08.10. -15.10.2018):

  • ulica Tekovská SNP (medzi domami) 
  • ulica Prílepská – vedľa cintorína Zlaté Moravce
  • Bernolákova – pri železničnom priecestí Žitavské nábrežie – Murgašova
  • pri pestovateľskej pálenici pri zimnom štadiónom 

mestská časť Chyzerovce:

  • ul. Družstevná – pri moste 

mestská časť Prílepy:

  • Parková (v parku pri autobusovej zastávke)
  • Nová (pri Autoskle)
  • Hlavná (medzi domami)

Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad vyložiť aj na priestranstvo pred vlastný dom v dňoch podľa nasledujúceho rozpisu. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne pracovníkmi Technických služieb odvážaný na skládku odpadov. Termíny mobilného zberu podľa ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov:
Pondelok (08. 10. 2018)
– Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, stanica – závody, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slov. armády, Hečkova, Inovecká, Krátka, Šoltésovej, Tichá, Krížna
Streda (10. 10. 2018)
Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Štúrova, Vajanského, Jesenského, Bernolákova, Robotnícka, Poľná, Spojovacia, Prílepská, Pod Dielami
Štvrtok (11. 10. 2018)
– Tekovská, A. Kmeťa, Námestie A. Hlinku, Janka Kráľa, Sama Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do remanancií, Hájová, Dolné vinice, Do Kratín, Martinský breh, Viničná, Šafranecká, Parková, Obecná, Hlavná, Nová, Hviezdoslavova, Tehelná, Lúčna
Piatok (12. 10. 2018)
– Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova, Smetanova, Hronského, Kukučínova, T. Vansovej, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, Janka Matušku, Kuzmányho, Gorazdova, Slavianska, Kraskova, Hodžova, B. S. Timravy
Občania s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jesenného upratovania (t.j. 08.10. – 15.10.2018) vlastnými dopravnými prostriedkami na skládku odpadov v Zlatých Moravciach. Za odpad do váhy 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke odpadov.
Na priebeh upratovania budú na jednotlivých stanovištiach dohliadať zamestnanci
Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Žiadame občanov, aby k jesennému upratovaniu pristupovali zodpovedne, aby striktne dodržiavali termíny jesennému upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu po skončení jesennému upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.
Bezprostredne po vykonaní zberu upraví pôvodca odpadu znečistené verejné priestranstvo tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie čistoty a poriadku.

Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jesennému upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia v Zlatých Moravciach a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút vo výške od 165 € (podľa §80 ods. 1 písm. b Zákona č. 223/200 l Z.z. o odpadoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou“).

Neprehliadnite

Detský folklórny festival „Tam na tej lúke“ 2019

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu a občianske združenie Zlatňanka …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.