Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Vyjadrenie k obstarávaniu kompostérov
foto: pixabay

Vyjadrenie k obstarávaniu kompostérov

Primátor mesta Zlaté Moravce vydal na stránke mesta vyjadrenie k diskutovanej téme ohľadom obstarania záhradných  kompostérov  pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce predložilo  dňa 31. 7. 2017 žiadosť o nenávratný finančný príspevok   „Obstaranie záhradných  kompostérov  pre domácnosti v meste Zlaté Moravce“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Veľmi nás potešilo, keď sme obdržali rozhodnutie o schválení nášho projektu. Celková výška výdavkov, ktorá nám bola schválená je 164 789,40 € a z toho  je NFP 156 549,93 €. Mesto vynaloží zo svojich prostriedkov max. 8 239,47 € . V rámci projektu sa bude zabezpečovať  2042 ks kompostérov .

Keďže sa jedná o projekt financovaný z prostriedkov EÚ  musíme dodržiavať pravidlá a minimálne požiadavky, ktoré sú kladené na kompostéry.

Verejné obstarávanie vyhlásené dňa 9.7.2018 . Mesto Zlaté Moravce postupovalo pri výbere dodávateľa podľa pokynov riadiaceho orgánu pre čerpanie finančných prostriedkov EÚ  t.j.  cez portál Elektronického trhoviska, v ktorom nie je možné dopĺňať podmienky zmluvy ani podmienky účasti. Snaží sa nakúpiť kompostéry z prostriedkov EÚ a teda má danú presnú špecifikáciu, ktoré kompostéry a s akými technickými špecifikáciami musia byť dodávané a aký postup musí použiť na výber dodávateľa. Pri zadávaní zákazky bolo priamo oslovených cez 200 potenciálnych dodávateľov, ktorí sú registrovaní v elektronickom trhovisku, výsledok verejného obchodovania cez systém elektronického trhoviska nie je možné ovplyvniť.

Mesto Žilina verejné obstarávanie vyhlásilo 20.7.2017 a k podpisu zmluvy s úspešným dodávateľom došlo  až v apríli 2018. Nakupovalo kompostéry z vlastných finančných zdrojov a teda nebolo obmedzené pravidlami a minimálnymi požiadavkami na technické parametre dodávaného tovaru. Dodaciu lehotu majú 80 dní a dobu splatnosti faktúr 14 dní. Splatnosť našich faktúr je 60 dní  a dodacia lehota 2 mesiace. Stanovenie podmienky zloženia výkonovej zábezpeky vo výške 10% – (táto podmienka sa nedá uplatňovať pri postupe cez elektronické trhovisko a obvykle sa výkonová zábezpeka uvádza max. do výšky ktorou  zákon umožňuje zabezpečenie ponuky t.j. v našom prípade 3%). Technické parametre kompostéra garantujú minimálnu životnosť 3 roky ( v našom prípade minimálna životnosť je 10 rokov).

Jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré ovplyvňujú životnosť kompostérov je ich hmotnosť. Kompostéry, ktoré sme obstarávali my, majú hmotnosť  17,9 kg. Mesto Žilina nakúpilo kompostéry s hmotnosťou 10 kg, čiže  o cca 45 % ľahšie ako sú naše.

Hmotnostné parametre sme mali definované v zmysle žiadosti o nenávratný finančný príspevok t.j. hmotnosť min. 14 kg pre našu kategóriu .Taktiež hrúbka steny kompostérov je odlišná.

Hmotnosť, hrúbka  stien  a ostatné technické špecifikácie majú vplyv na životnosť kompostérov. Čím sú tieto parametre nižšie tak aj životnosť kompostérov je nižšia.

My, ako prijímateľ finančných prostriedkov sme povinní v rámci udržateľnosti mať  kompostéry okrem doby realizácie projektu ďalších  5 rokov. Túto požiadavku by sme nesplnili pri kompostéroch, ktoré nakupovalo Mesto Žilina.

Nie je možné porovnávať  kompostéry  tzv. hobby s nízkou životnosťou s kompostérmi požadovanými v zmysle pravidiel štrukturálnych fondov t.j. profi.

Mesto Zlaté Moravce má uzatvorenú zmluvu s občianskym združením Projekty Európskych Spoločenstiev. Táto spoločnosť nám pripravuje všetky projekty financované z  EÚ alebo ŠR.

Doposiaľ  pre nás spracovali  11 projektov financovaných z EÚ, z ktorých je 8 schválených a 3 sú v procese hodnotenia.

PaedDr. Dušan Husár
Primátor mesta

Neprehliadnite

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila zrevitalizované oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, odovzdala do prevádzky zrevitalizované priestory oddelenia vnútorného lekárstva, ktoré …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.