Neprehliadnite aktuálne články
foto: ilustračná

Úzávierky miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce týmto oznamuje účastníkom cestnej premávky, obyvateľom ako aj návštevníkom mesta Zlaté Moravce termíny plánovaných uzávierok miestnych komunikácií z dôvodu realizácie stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na MK v meste Zlaté Moravce:

1. Miestna komunikácia ul. Vajanského 

Druh uzávierky:       úplná uzávierka

Doba uzávierky:       08.10.2018 v čase od 07,00 hod. do 17.10.2018 v čase do 18,00 hod.                                                                                                          

Obchádzková trasa: bude vyznačená DZ IS 26 po ul. Bernolákova, cesta III/1624 a MK ul. Dlhá a Štefánikova, prípadný príjazd a odjazd vozidiel záchrannej služby, hasičov a polície bude umožnený. 

2. Miestna komunikácia ul. Kollárova

Druh uzávierky:       úplná uzávierka

Doba uzávierky:       09.10.2018 v čase od 07,00 hod. do 18.10.2018 v čase do 18,00 hod.

Obchádzková trasa: bude vyznačená DZ IS 26, vedená po MK  Štúrova, Vajanského,  Tolstého a Dlhá, prípadný príjazd a odjazd vozidiel záchrannej služby,  hasičov a polície bude umožnený. 

3. Miestna komunikácia ul. Tríbečská

Druh uzávierky:       čiastočná uzávierka

Doba uzávierky:       10.10.2018 v čase od 07,00 hod. do 22.10.2018 v čase do 18,00 hod.

Obchádzková trasa: počas čiastočnej uzávierky bude obchádzková trasa vedená po voľnej  polovici profilu komunikácie obojsmerne, premávka bude usmerňovaná poučenými osobami. 

4. Miestna komunikácia ul. Hviezdoslavova

úsek od križovatky s cestou III/1661, ul. Hviezdoslavova po križovatku s MK E. M. Šoltésovej

Druh uzávierky:       úplná uzávierka

Doba uzávierky:       10.10.2018 v čase od 07,00 hod. do 23.10.2018 v čase do 18,00 hod.                                                                                                        

Obchádzková trasa: bude vyznačená DZ IS 26, vedená po ul. Hviezdoslavova, cesta III/1661 a MK ul. Nitrianska a E.M. Šoltésovej, prípadný príjazd a odjazd vozidiel záchrannej služby, hasičov a polície bude umožnený. 

 

5. Miestna komunikácia ul. Nitrianska č. 5, 7, 9 a 11

Druh uzávierky:       úplná uzávierka

Doba uzávierky:       11.10.2018 v čase od 07,00 hod. do 25.10.2018 v čase do 18,00 hod.                                                                                                          

Obchádzková trasa: bez obchádzkovej trasy, prípadný príjazd a odjazd vozidiel záchrannej  služby, hasičov a polície bude umožnený. 

Zmeny organizácie dopravy v oblasti pracovných miest t. j. uzávierky a jednotlivé obchádzkové trasy budú vyznačené prenosným dopravným značením.

 V prípade potreby ako aj z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude premávka usmerňovaná osobou v zmysle § 63 ods. 2 písmeno f) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá bude označená v súlade s § 58 predmetného zákona resp. v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

Z dôvodu týchto opatrení vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky aby rešpektovali prenosné dopravné značenie ako aj prípadné usmerňovanie cestnej premávky osobami na to určenými a svojim zodpovedným správaním prispeli k zachovaniu bezpečnosti cestnej premávky.

Ďakujeme za pochopenie!

Emil Hudák, 
 referent dopravy a technickej infraštruktúry

Neprehliadnite

Koncert kapely INÉ KAFÉ pri píležitosti 25. výročia

 Skupina INEKAFE v roku 2020 oslávi 25. výročie svojej existencie  Kapela INEKAFE počas celej svojej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.