AktualityKomerčné články

Vážení spoluobčania, milí priatelia

obed
poradna

[PR] Poznáte ma a moje doterajšie úsilie. Spolu sme dokázali úspešne zastaviť spaľovňu plastova ochrániť tak naše životné prostredie, zdravie nás a našich detí.

Som veterinárna lekárka, matka troch detí. Tak, ako sa starám o moju rodinu a prácu, tak sa starám aj o veci spoločenské a verejné – týkajúce sa všetkých občanov v našom meste. Vstúpila som do komunálnej politiky v roku 2014, bola zvolená za poslankyňu mesta Zlaté Moravce, menovaná za viceprimátorku, bola som zastupujúcou primátorkou. V roku 2017 som sa stala aj s Vašou pomocouposlankyňou NSK za volebný obvod Zlaté Moravce. Všetky dosiahnuté poznatky a skúsenosti chcem a viem uplatniť ako primátorka nášho mesta.

Ponúkam DOBRÉ RIEŠENIA

Zlaté Moravce – otvorené mesto, mesto komunikujúce so svojimi občanmi

Otvorenosť a komunikácia s občanmi sú najlepšia cesta v boji s korupciou. Mestský úrad musí byť otvorený všetkým ľuďom, a preto si aj ja, ako primátorka 

 • vyhradím 1x týždenne  čas na stretnutia s obyvateľmi
 • zorganizujem 1 x ročne Deň otvorených dverí na MsÚ 
 • zorganizujem 1x ročne Verejné zhromaždenia s občanmi , kde budú občania informovaní o hospodárení mesta, investičných akciách atď. 
 • vytvorím Radu seniorov, Radu podnikateľov ako poradné orgány primátora
 • vytvorím poradný orgán primátora tvorený zo zástupcov OZ, záujmových krúžkov, študentov .
 • otvorené mesto = dobrý úradník , zefektívnenie chodu radnice, zavedenie Stafino služby

Zlaté Moravce – mesto efektívne využívajúce svoj majetok, mesto revitalizujúce mestský majetok

Chátrajúce mestské budovy ako Župný dom, Miggaziho kaštieľ, budova kina, Dom služieb by nemali byť donekonečna len traumou pre občanov, preto je potrebné zapájať sa do výziev a žiadať dotácie tak, ako sa začalo. V tomto trende budem pokračovať.

Zapájanie do výziev by nemalo byť za každú cenu, bez súhlasu, respektíve proti vôli občanov mesta žijúcich v okolitých nehnuteľnostiach.

 Ako príklad uvediem aktuálny projekt Komunitného centra. VŽDY treba starostlivo zvážiť aj účel využitia  rekonštruovanej nehnuteľosti už pri zapájaní sa do výziev. A keďže naše mesto má bohužiaľ väčšinu svojho majetku v dezolátnom stave je z čoho vyberať.

Navrhnem, aby sa finančné prostriedky z nájmov mestských budov použili na ich opravu a rekonštrukciu.

Je potrebné pokračovať v obnove infraštruktúry mesta rekonštrukciami komunikácií a chodníkov. Už pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 je potrebné zapracovať väčší objem finančných prostriedkov na opravy ciest a chodníkov. Je dôležité aj pripomenúť kvalitu vykonaných prác a tiež kvalitu projektovej dokumentácie, aby opravy a rekonštrukcie neboli urobené ako napríklad oprava povrchu Čajkovského ulice.

Je nevyhnutné riešiť dopravu v meste, PRETO začnem rokovania na vybudovanie obchvatu nášho mesta,   takisto je potrebné riešiť parkovanie v meste, kde sa situácia už stala kritickou.

Zlaté Moravce Starostlivé mesto

Starostlivosť o všetkých občanov, najmä o seniorov, mladé rodiny bude patriť medzi moje priority.

Navrhnem, aby mesto 

 • začalo financovať So-ciálny taxík  
 • zabezpečilo dôstojný stánok na stretávanie sa pre našich dôchodcov
 • osadilo autobusové zastávky pri poliklinike
 • pokračovalo vo výstavbe nájomných bytov pre mladé rodiny. Treba zabrániť vyľudňovaniu nášho mesta a vytvoriť podmienky pre našich mladých ľudí a privítať v ňom tých, ktorí tu chcú začať nový život
 • budem presadzovať, aby mladé rodiny počas prvých dvoch rokov od sobášu boli oslobodené od dane z nehnuteľnosti
 • pokračovalo v zlepšovaní technického stavu školských budov a vybavenia škôl, a tým vytváralo lepšie  podmienky pre zvyšovanie úrovne škôl a škôlok a aj našich pedagógov
 • usilovalo sa o zachovanie APS pre dospelých (ambulantnej pohotovostnej služby ) 
 • pokračovalo v spolupráci s prevádzkovateľom nemocnice na zachovaní zdravotnej starostlivosti  pre región Zlatomoravecka

Zlaté Moravce  – ZELENÉ čisté MESTO

Už ako zastupujúca primátorka som sa začala maximálne venovať projektom úpravy mestskej zelene, čisteniu mesta a postupným opravám zdevastovaných lavičiek. Som rada, že sa v takomto duchu pokračuje.

Zabezpečím priebežnú úpravu zelene a obnovu mobiliára mesta – lavičky, odpadkové koše, detské ihriská a pieskoviská.  Naďalej budem aktívne podporovať správne a zmysluplné triedenie odpadov.

Navrhnem vyčleniť financie na dokúpenie žltých nádob na separáciu plastov pre všetkých občanov žijúcich v rodinných domoch.  Budem pokračovať v budovaní ďalších stojísk na kontajnery pri bytových domoch a pokračovať v projekte zberného dvora.

Zlaté Moravce bezpečné mesto

Chrániť zdravie, majetok a zabezpečiť poriadok v meste je prioritnou úlohou vedenia mesta a mestskej polície. 

Navrhnem  

 • zabezpečiť doplnenie svetelných  zdrojov v meste tak,  aby bolo zabezpečené dostatočné osvetlenie mesta
 • rozšírenie funkčného kamerového systému tak, aby boli non-stop monitorované  problémové oblasti mesta, to znamená fungujúci kamerový system v Chyzerovciach a na Ulici 1. Mája
 • schváliť finančné prostriedky na kúpu starých domov a pozemkov v mestskej časti Chyzerovce na zvýšenie bezpečnosti občanov Chyzeroviec , následne mesto ponúkne tieto nehnuteľnosti na predaj 

Zlaté Moravce kultúrne  a športové mesto

Za najdôležitejšie považujem nastavenie rovnakých pravidiel na prideľovanie dotácií a podpôr pre všetkých  – teda pre športové kluby, kultúrne zoskupenia i občianske združenia atď.  Je potrebné pokračovať v rekonštrukcií športových zariadení a telocviční. Ako primátorka budem podporovať mladé talenty, vyrastajúce v našom meste.

A ako chcem splniť ciele môjho volebného programu?

Realizácia akéhokoľvek volebného program  závisí od vôle poslaneckého zboru, preto navrhnem poslancom aby sme pripravili  „Programové vyhlásenie primátora a MsZ na obdobie 2019 – 2022 “ako vodítko akcií občanov, poslancov MsZ  a vedenia mesta. 

Viac sa dočítate v letáku, ktorý bude doručený do Vašich schránok.

S úctou Marta Balážová

Kontaktujte ma   
mobil: 0903 567 988 
email: mavetmarta@gmail.com 
FB: Marta Balážová
martabalazova.blog.sme.sk

Redakcia portálu zlatemoravce.info nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusných fórach. Za obsah a pravdivosť inzerátov, PR článkov, reklamných článkov a reklamných bannerov zodpovedajú zadávatelia

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button