Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Colný úrad Nitra ponúka drevené palety na humanitárne účely
ilustračné foto

Colný úrad Nitra ponúka drevené palety na humanitárne účely

NITRA, 07.11.2018: Colný úrad Nitra zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie
a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 382 kusov drevených paliet určených na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov. 

Colný úrad Nitra bezodplatne ponúka 382 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely,
t.j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Uvedený tovar je možné použiť na vykurovanie obytných
alebo neobytných priestorov. Tovar je v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi možné poskytnúť nasledovným osobám:

a) Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

b) poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,

c) neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b)

Vyššie uvedené osoby môžu v prípade svojho záujmu podať v termíne do 06.12.2018  písomnú žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely na adresu:  Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra, alebo ju osobne podať na podateľni colného úradu na uvedenej adrese.

V žiadosti okrem základných údajov uvádzajte aj počet kusov paliet, o ktorý máte záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto určeného použitia tovaru. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru
na humanitárne účely v prípade potreby poskytne hovorca Colného úradu Nitra pplk. Mgr. Stanislav Pacher,
č. tel. 0905 638 785, +421 37 6574 220, stanislav.pacher@financnasprava.sk

V rámci samotného konania o bezodplatnom prevode tovaru sa o jeho prideľovaní rozhoduje v súlade s § 37 ods. 3  zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi, podľa poradia prijatých žiadostí až do vyčerpania celkového počtu ponúkaného tovaru. Ponúkaný tovar je uskladnený v sklade colného úradu na adrese: Centrálny sklad Komárno, Veľký rad 945 01 Komárno (súradnice GPS: 47.767588 / 18.135884). Súčasťou procesu bezodplatného prevodu vlastníckeho práva na uvedený tovar sú z hľadiska uplatňovania colných predpisov aj colné formality s cieľom uvedenia tovaru na trh EÚ.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

pplk. Mgr. Stanislav Pacher, hovorca Colného úradu Nitra

Neprehliadnite

Slávnostný rozprávkový zápis do 1. ročníka v ZŠ Pribinova 1

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce oznamuje rodičom budúcich prváčikov nasledovné informácie +10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.