Domov / Aktuality / Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Važení občania pozývame Vás  na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.11.2018 o 17:00 hod.v  sale Mestského strediska kultury a sportu v Zl.Moravciach.

Program:

 • 1. Otvorenie zasadnutia
 • 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • 3. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb v meste Zlaté Moravce a odovzdanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta a osvedčení o zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
 • 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 • 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
 • 6. Schválenie programu zasadnutia
 • 7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na vykonávanie funkcie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
 • 9. Príhovor novozvoleného primátora mesta
 • 10. Informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora mesta
 • 11. Schválenie uznesenia
 • 12. Záver

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …