AktualityZM blog

Podnikatelia, pozor! Nová povinnosť v spojitosti so zápisom do obchodného registra

Michal Cimmermann

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii Cimmermann, s.r.o. a poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/

Povinný zápis konečného užívateľa výhod platí od 01.11.2018 a týka sa skoro všetkých spoločností. Pokiaľ si ju v zákonnej lehote nesplníte, môžete dostať pokutu až do 3310 Eur.

Kto musí zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR?

Dalo by sa povedať, že všetky právnické osoby zapísané do Obchodného registra SR. Týka sa to najmä obchodných spoločností, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť a verejno-obchodná spoločnosť.

Táto povinnosť sa ďalej vzťahuje na tretí sektor, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nadácie, ktoré budú povinne zapisovať údaje o svojich konečných užívateľoch výhod do príslušných registrov.

Povinnosť zápisu sa nevzťahuje napr. na subjekty, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, ale aj na subjekty verejnej správy.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je konečným uživateľom výhod:

  • každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku;
  • každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod zaraďujeme najmä:

  • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;
  • ak ide o právnickú osobu, tak konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, rovnako aj fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
  • ak ide o združenie majetku, tak konečným užívateľom výhod môže byť fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov.

Čo je potrebné k zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR?

Pre firmy, ktoré sa zapisujú do obchodného registra po 1.11.2018  je potrebné použiť návrh na prvozápis firmy do obchodného registra s údajmi o konečnom užívateľovi výhod.

Existujúce firmy zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018, musia dodatočne vykonať zápis. V prípade absencie dodatočného zápisu konečného užívateľa výhod hrozí pokuta až do výšky 3.310 Eur. Zákon zároveň ustanovuje povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Pozitívom je fakt, že zápis konečného užívateľa výhod nie je spojený so zaplatením poplatku. Podobne ako aj pri iných zmenách, ktoré sa uskutočnia v obchodnom registri, je však potrebné, aby tento zápis niekto zabezpečil. To znamená, že aj keď sa zápis zrealizuje bez súdneho poplatku, ale vy nemáte čas sa venovať tejto administratívnej činnosti, musíte za jej vykonanie niekomu zaplatiť.

 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez facebookovú stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button