Neprehliadnite aktuálne články
Image by Free-Photos from Pixabay

Odpovede na časté otázky od občanov

V tejto komplikovanej dobe sa mnoho občanov mesta Zlaté Moravce informuje prostredníctvom otázok, ktoré zasielajú na mestský úrad v Zlatých Moravciach. Niektoré z týchto otázok aj s odpoveďami uverejňujeme v snahe lepšej informovanosti obyvateľov mesta. 

Plánuje vedenie mesta zriadiť v súvislosti s výskytom COVID19 linku pre seniorov- kde by si mohli objednať nákupy , donášku liekov. Ak áno KEDY? Ak NIE prečo?

Zriadením linky pre seniorov  v súvislosti s výskytom COVID sa zaoberal Krízový štáb mesta Zlaté Moravce v pondelok 23.3.2020 a v utorok 24.3.2020 na svoje zasadnutie prizval Mgr. Bošiakovú, s ktorou konzultoval možnosti a spôsob riešenia. Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta boli občania mesta formou web stránky mesta a formou sms pre občanov, informovaní o poskytovaní takýchto služieb pracovníkmi mesta. Dňa 23.3.2020 bolo na web stráne mesta zverejnený oznam, že Apoštolská cirkev na Slovensku ponúka občanom mesta Zlaté Moravce pomoc a takéto služby  v rámci projektu “ Milujem Moje Mesto“. Občanom mesta ponúkajú pomoc pri nákupe, vybavení služieb na pošte, prípadne vybavenie iných vecí.

Plánuje vedenie mesta zriadiť zabezpečiť vytlačenie informačných letákov pre seniorov v súvislosti s výskytom COVID 19. Ak áno KEDY? Ak NIE prečo?

Mesto Zlaté Moravce zabezpečuje informovanosť seniorov prostredníctvom informačných materiálov týkajúcich sa ochrany pred koronavírusom COVID-19, ktoré poskytol Úrad verejného zdravotníctva SR. Tieto sú aj pre ostatných obyvateľov mesta Zlaté Moravce zverejnené na informačných tabuliach mesta a na webovom sídle Mesta Zlaté Moravce. Na týchto miestach sú zároveň zverejňované aj zápisy zo zasadnutí Krízového štábu mesta Zlaté Moravce.

Kedy sa začne distribúcia ochranných rúšok pre seniorov? Žiadam uviesť konkrétny termín a spôsob odovzdávania.

Táto služba je v Meste Zlaté Moravce zavedená odo dňa 25.03.2020, pričom rúško bezodplatne dostane každý občan Mesta Zlaté Morave nad 65 rokov /vrátane/. Distribúciu zabezpečujú predsedovia jednotlivých výborov mestských častí.  Okrem toho je v Meste Zlaté Moravce prostredníctvom pracovníčok Terénnej sociálnej práce zabezpečovaná tiež distribúcia rúšok a hygienických potrieb predovšetkým pre občanov a rodiny v núdzi, pričom sa týmto rodinám zároveň vysvetľuje dôvod, pre ktorý je potrebné nosiť ochranné rúško, a často si umývať ruky. Zároveň sa im vysvetľuje aj potrebná údržba týchto rúšok.

Ďalej žiadam uviesť konkrétne dôvody, respektíve konkrétne skutočnosti na základe ktorých bolo prijaté opatrenie o zatvorení mestského úradu v Zlatých Moravciach v čase od 16.3.2020 do 20.3.2020. Kto rozhodol o zatvorení ? Bola to karanténa?

O skutočnosti obmedzenia chodu mestského úradu pre verejnosť v čase od 16.3.2020 do 20.03.2020 bolo rozhodnuté na základe odporúčania  Krízového štábu mesta Zlaté Moravce, ktorý zasadá každý deň. Dôvodom prijatia takéhoto opatrenia bola najmä ochrana občanov a návštevníkov mestského úradu a jeho samotných zamestnancov.

Niektorí zamestnanci pracujú z domu (home office), niektorí podľa potreby sú na svojom pracovisku a vybavujú neodkladné pracovné povinnosti a elektronickú poštu. Každý deň je fyzicky na pracovisku prítomných približne 10-13 zamestnancov MsÚ.

Súviselo toto opatrenie s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom potvrdeného v meste Zlaté Moravce ?

Toto opatrenie bolo prijaté na základe odporúčania  Krízového štábu mesta Zlaté Moravce na ochranu občanov a zamestnancov mestského úradu a to v čase, keď v Meste Zlaté Moravce nebolo potvrdené ochorenie na COVID-19.

Žiadam uviesť konkrétne dôvody, respektíve skutočností na základe ktorých bol zverejnený oznam o zatvorení mestského úradu v Zlatých Moravciach v čase od 23.3.2020 do 27.3.2020. Kto rozhodol o zatvorení ? Je to karanténa?

Dôvod je ten istý, ako vyššie uvedený bod, pričom v tomto týždni sa zabezpečil dostatočný počet OOPP pre zamestnancov mestského úradu.

Ďalej žiadam uviesť, či zamestnanci mesta čerpali respektíve čerpajú v tomto období dovolenku ( ak áno koľkí – počet), či pracujú z domu ( ak áno koľkí – počet), alebo ide o prekážku zo strany zamestnávateľa ?

Niektorí zamestnanci pracujú z domu formou „home office“, niektorí čerpajú dovolenku, príp. OČR, a ostatní chodia normálne do práce, prípadne len vtedy, ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú záležitosť.

Každý deň je fyzicky na pracovisku prítomných približne 10-13 zamestnancov úradu, ktorí komunikujú s občanmi tohto mesta telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Zároveň je zabezpečené overovanie podpisov a listín v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod do 10:00 hod.

Aká mzda bude vyplatená zamestnancom za obdobie týchto 2 týždňov?

Mzdy zamestnancov za mesiac marec 2020 budú vyplatené v súlade  so Zákonníkom práce. Každý zamestnanec bude posudzovaný individuálne a to v závislosti od toho, či čerpal dovolenku a koľko dní, bol PN, prípadne OČR, alebo či vykonával prácu z domu alebo bol prítomný na pracovisku.

Plánujete zatvoriť mestský úrad aj na budúci týždeň?

Mestský úrad bude naďalej fungovať v obmedzenom režime. Potrebu fyzickej účasti konkrétneho zamestnanca na pracovisku bude v ďalšom období posudzované prednostom mestského úradu a jednotlivými vedúcimi zamestnancami príslušného oddelenia. 

Chcete vedieť o všetkom? Aktivujte si notifikácie

Neprehliadnite

Pozastavenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre

V zmysle Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/2775/2020 sa dočasne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.