Image by Vuong Viet from Pixabay

Prepúšťanie pre COVID – 19! Viete, aké sú vaše práva?

Michal Cimmermann

Vo voľnom čase sa rád túlam po horách, ktoré ma inšpirujú k písaniu. Povolaním som právnik v Advokátskej kancelárii Cimmermann, s.r.o. a poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/

Súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID – 19, môže vyvolať obrovskú vlnu prepúšťania. Prvé hromadné prepúšťania boli ohlásené v Trnave a Topoľčanoch. Výpovede ale dostávajú aj jednotliví zamestnanci.

Nech už má váš zamestnávateľ na prepúšťanie akékoľvek dôvody, vždy si  treba pamätať, že každé skončenie pracovného pomeru musí byť zákonné. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť elementárne pravidlá pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti a pri hromadnom prepúšťaní.

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti 

Pre zamestnávateľa sa stávate nadbytočným, ak pre vás nemá žiadnu prácu. O vašej nadbytočnosti musí rozhodnúť písomným rozhodnutím o organizačnej zmene a musí tak urobiť ešte pred doručením výpovede. Dôkazné bremeno podmienky nadbytočnosti je v súdnom konaní na jeho pleciach. 

V prípade, ak vás zamestnávateľ predsa len prepustí pre nadbytočnosť, zrušené pracovné miesto nesmie opätovne vytvoriť a obsadiť, a to počas nasledujúcich dvoch mesiacov.  Zároveň vám musí preukázateľne doručiť písomnú výpoveď aj s odôvodnením. Upozorňujem, že bez odôvodnenia je výpoveď neplatná. Výber nadbytočného zamestnanca je iba na zamestnávateľovi, a ani súd nemá oprávnenie sa týmto jeho rozhodnutím zaoberať.

Ďalšou podmienkou výpovede z dôvodu nadbytočnosti, je ponuka iného pracovného miesta. Práve tu zamestnávatelia robia najväčšie chyby, čo býva dôvodom jej neplatnosti. Rovnako by ste mali vedieť,  že ak u vášho zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí s nimi každú výpoveď prerokovať. Zanedbanie tejto povinnosti opäť spôsobuje neplatnosť výpovede.  

Aká je výpovedná doba pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti?

Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania vášho pracovného pomeru. 

 • 2 mesiace, ak váš pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov,
 • 3 mesiace, ak váš pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov. 

V každom inom prípade sa uplatní základná výpovedná doba v trvaní 30 dní. Plynúť začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. 

Na aké odstupné máte nárok?

Obdobne ako pri výpovednej dobe, aj výška odstupného záleží od dĺžky trvania vášho pracovného pomeru.

Nárok na odstupné Dĺžka pracovného pomeru
1 x PMZ priemerný mesačný plat najmenej  2  roky a menej ako  5  rokov 
2 x PMZ najmenej  5  rokov a menej ako  10  rokov 
3 x PMZ najmenej  10  rokov a menej ako  20  rokov
4 x PMZ najmenej  20  rokov

Hromadné prepúšťanie v dôsledku pandémie COVID – 19 

V akých prípadoch ide o hromadné prepúšťanie?

O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti, alebo z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého výkonu práce, alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nie je zapríčinený zamestnancom, počas 30 dní

 • najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
 • najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
 • najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

Aký postup musí váš zamestnávateľ dodržať? 

 1. Najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania musí prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave;
 1. zástupcom zamestnancov musí poskytnúť všetky potrebné informácie a písomne ich
  informovať najmä o:
 • dôvodoch hromadného prepúšťania,
 • počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
 • celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
 • dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
 • kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
 1. odpis tejto písomnej informácie musí zamestnávateľ doručiť aj úradu spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer,
 1. musí prerokovať hromadné prepúšťanie so zástupcami zamestnancov a doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania úradu a zástupcom zamestnancov, ktorí môžu úradu predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.
 1. Zamestnávateľ môže začať prepúšťať ohrozených zamestnancov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov.
 1. Zamestnávateľ môže požiadať úrad o skrátenie tejto lehoty. Úrad vezme do úvahy všetky skutočnosti a prípadné pripomienky zástupcov zamestnancov a podľa ich zváženia s prihliadnutím na dopad na situáciu na trhu práce môže skrátiť mesačnú lehotu. O skrátení lehoty úrad informuje zamestnávateľa písomnou formou.

Čo ak zamestnávateľ nedodrží uvedený postup?

Ak zamestnávateľ nedodržal hore uvedený postup, odporúčam vám aby ste sa obrátili na inšpektorát práce, ktorý mu môže uložiť pokutu. Zároveň ak vás zamestnávateľ prepustí skôr ako po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie úradu práce, máte nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku vášho priemerného zárobku. 

Aká je výpovedná doba pri hromadnom prepúšťaní?

Trvanie výpovednej doby sa odvíja od druhu vášho pracovného pomeru a od odpracovaných rokov u vášho zamestnávateľa. 

 • 2 mesiace, ak váš pracovný pomer a u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov,
 • 3 mesiace, ak váš pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov. 

Plynúť začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. 

Na aké odstupné máte nárok v súvislosti s hromadným prepúšťaním?

Výška odstupného závisí opäť od dĺžky pracovného pomeru:

Nárok na odstupné Dĺžka pracovného pomeru
1 x PMZ priemerný mesačný plat najmenej  2  roky a menej ako  5  rokov 
2 x PMZ najmenej  5  rokov a menej ako  10  rokov 
3 x PMZ najmenej  10  rokov a menej ako  20  rokov
4 x PMZ najmenej  20  rokov

Čo ak váš zamestnávateľ skrachuje? 

V takomto prípade sa nároky uspokojujú cez garančné poistenie. 

Do kedy môžete napadnúť neplatnosť skončenia pracovného pomeru na súde?

Najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Po uplynutí uvedenej lehoty toto právo zaniká.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

web stránka: https://firmastart.sk/

webgrafik

Neprehliadnite

Zmena otváracích hodín – TESCO a KAUFLAND Zlaté Moravce

Zmena otváracích hodín – HM TESCO Zlaté Moravce a HM KAUFLAND Zlaté Moravce od 25.11.2021 sú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.