AktualitySamosprávaVideo

? VIDEO prenos z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

obed
poradna

Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 22. júla 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Video prenos budeme vysielať  na tejto stránke, alebo na našom YouTube

Program: 

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-21MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh na prerokovanie súhlasu s uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov a ich zmenou (mat. č.2-21MZ-2021)
 12. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou na podporu poskytovania opatrovateľskej služby na projekt „Opatrovateľská služba v meste Zlaté Moravce II“ (mat. č.3-21MZ-2021)
 13. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl na projekt „Zvýšenie kapacít MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce“ (mat. č.4-21MZ-2021)
 14. Návrh na na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce” (mat. č.5-21MZ-2021)
 15. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pre BHR medical s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.6-21MZ-2021)
 16. Návrh na schválenie prenájmu budovy a pozemku na Chyzeroveckej ulici č. 177/122 v Zlatých Moravciach pre Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Chyzerovce so sídlom v Zlatých Moravciach – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.7-21MZ-2021)
 1. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľností a tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.8-21MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Jozefa Šveca z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.9-21MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Máriu Ondrišovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.10-21MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.11-21MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Ulici Sama Chalupku pre JUDr. Henricha Koprdu, PhD., LL.M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12- 21MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k. ú. Zlaté Moravce v areáli amfiteátra v Zlatých Moravciach pre Ivana Plesnivého – NET CAFÉ z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.13-21MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v areáli futbalového štadióna v Zlatých Moravciach pre DJ Davis s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.14-21MZ-2021)
 8. Informácia o navrhovanej optimalizácii siete nemocníc na Slovensku (mat. č.15- 21MZ-2021)
 9. Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.16-21MZ-2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button