­čö┤ VIDEO prenos z 21. zasadnutia Mestsk├ęho zastupite─żstva

Pozva╠ünka na 21. zasadnutie Mestske╠üho zastupitel╠îstva v Zlaty╠üch Moravciach, ktore╠ü sa uskutoc╠îni╠ü dn╠îa 22. j├║la 2021 (s╠îtvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultu╠üry a s╠îportu v Zlaty╠üch Moravciach. Video prenos budeme vysiela┼ą  na tejto str├ínke, alebo na na┼íom YouTube

Program: 

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-21MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh na prerokovanie súhlasu s uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov a ich zmenou (mat. č.2-21MZ-2021)
 12. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o nena╠üvratny╠ü financ╠îny╠ü pri╠üspevok v su╠ülade s vy╠üzvou na podporu poskytovania opatrovatel╠îskej sluz╠îby na projekt ÔÇ×Opatrovatel╠îska╠ü sluz╠îba v meste Zlate╠ü Moravce IIÔÇť (mat. c╠î.3-21MZ-2021)
 13. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o nena╠üvratny╠ü financ╠îny╠ü pri╠üspevok na zvy╠üs╠îenie kapaci╠üt infras╠îtruktu╠üry matersky╠üch s╠îko╠él na projekt ÔÇ×Zvy╠üs╠îenie kapaci╠üt MS╠î Z╠îitavske╠ü na╠übrez╠îie, Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.4-21MZ-2021)
 14. Na╠üvrh na na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na ÔÇ× Zni╠üz╠îenie energetickej na╠üroc╠înosti ZS╠î Robotni╠ücka 25, Zlate╠ü MoravceÔÇŁ (mat. c╠î.5-21MZ-2021)
 15. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pre BHR medical s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.6-21MZ-2021)
 16. Na╠üvrh na schva╠ülenie prena╠üjmu budovy a pozemku na Chyzeroveckej ulici c╠î. 177/122 v Zlaty╠üch Moravciach pre Slovensky╠ü pol╠îovni╠ücky zva╠łz, Pol╠îovni╠ücke zdruz╠îenie Chyzerovce so si╠üdlom v Zlaty╠üch Moravciach – z do╠évodu hodne╠üho osobitne╠üho zretel╠îa (mat. c╠î.7-21MZ-2021)
 1. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľností a tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.8-21MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Jozefa Šveca z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.9-21MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Máriu Ondrišovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.10-21MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.11-21MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Ulici Sama Chalupku pre JUDr. Henricha Koprdu, PhD., LL.M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12- 21MZ-2021)
 6. Na╠üvrh na schva╠ülenie prena╠üjmu nebytovy╠üch priestorov a pozemku v k. u╠ü. Zlate╠ü Moravce v area╠üli amfitea╠ütra v Zlaty╠üch Moravciach pre Ivana Plesnive╠üho ÔÇô NET CAFE╠ü z do╠évodu hodne╠üho osobitne╠üho zretel╠îa (mat. c╠î.13-21MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v areáli futbalového štadióna v Zlatých Moravciach pre DJ Davis s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.14-21MZ-2021)
 8. Informácia o navrhovanej optimalizácii siete nemocníc na Slovensku (mat. č.15- 21MZ-2021)
 9. Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.16-21MZ-2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver
webgrafik

Neprehliadnite

Deti z M┼á Kalin─Źiakova v Tekovskom m├║zu a┬áLesnej ┼íkole v┬áLeviciach

Deti z pred┼íkolsk├Żch tried sa d┼ła 9.9.2021 z├║─Źastnili exkurzie do Tekovsk├ęho m├║zea a Lesnej ┼íkoly v Leviciach.  Autobus …

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *

T├íto webov├í str├ínka pou┼ż├şva Akismet na redukciu spamu. Z├şskajte viac inform├íci├ş o tom, ako s├║ va┼íe ├║daje z koment├írov spracov├ívan├ę.