Aktuality

Mesto doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad elektronicky

Mestu Zlaté Moravce bolo v období od 1. januára 2023 doručených takmer 800 podaní k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady na rok 2023 (priznanie a čiastkové priznanie na vznik/zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, dani za psa a ostatným miestnym daniam, ohlásenie  vzniku/zániku  poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Dohoda o podmienkach vývozu KO pre právnické osoby a pod.). Po spracovaní všetkých zmien boli miestne dane a poplatok vyrubené v súlade s platnými VZN.

Doručovanie do elektronických schránok

Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom, ktorí majú aktivované  elektronické schránky na doručovanie, budú aj v roku 2023 rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady doručované do elektronických schránok.

Elektronické doručovanie má možnosť využiť každý plnoletý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta), pridelené prístupové údaje na www.slovensko.sk  a čítačku kariet. Aktivovaná elektronická schránka slúži na komunikáciu nielen s mestom, ale aj so všetkými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Celý postup aktivácie elektronickej schránky je uvedený na stránke https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr/.

Fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, budú rozhodnutia (poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň za psa a ostatné miestne dane) doručované do vlastných rúk prostredníctvom doručovateľky mesta. V prípade, že adresát nebude zastihnutý, rozhodnutie bude opätovne zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty.

Upozorňujeme občanov, že ak si zásielku do vlastných rúk neprevezmú  od doručovateľky mesta, alebo nevyzdvihnú na pošte v odbernej lehote, túto písomnosť bude správca dane v zmysle daňového poriadku považovať  za doručenú uplynutím úložnej lehoty 15 dní. Ide o fikciu doručenia. Fikcia doručenia sa uplatňuje aj v prípade elektronického doručenia, to znamená, že ak v úložnej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel.

Dane a poplatok je možné zaplatiť:

  • bezhotovostným prevodom na účet mesta – všetky náležitosti (číslo bankového účtu, variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol a suma) spolu s  QR kódom budú uvedené v rozhodnutiach na daň
  • od 22. marca 2023 v pokladnici Mestského úradu v Zlatých Moravciach – v hotovosti alebo kartou.

Všetky dôležité informácie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady spolu so sadzbami daní na rok 2023 sú dostupné na tejto stránke zlatemoravce.eu


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button