Školy

Na nebi je veľa hviezd, na zemi len jedna – naša mama

Deň matiek je sviatok, ktorý patrí všetkým mamám. Osobám, ktoré ľúbia svoje deti najviac na svete, venujú im lásku, nehu, milé slovo a takmer všetok svoj voľný čas. Preto sme sa s našimi žiakmi v škole rozhodli, že mamičky si zaslúžia našu pozornosť a ako vďaku za ich starostlivosť im k sviatku niečo pekné vyrobíme. …

Čítajte viac

POĎAKOVANIE

Riaditeľka Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach Ivana Homolová ďakuje v mene celého kolektívu a detí spoločnostiam Secop s.r.o., Zlaté Moravce  a Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., Zlaté Moravce za sponzorské dary.  Spoločnosť Secop s.r.o., Zlaté Moravce darovala materskej škole koberec do triedy a spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., Zlaté Moravce  …

Čítajte viac

Malé Slniečka spoznávali krásy prírody

Materská škola na Kalinčiakovej ulici je obklopená úžasným okolím, množstvom stromov a kríkov, o ktoré sa s deťmi s láskou staráme. Ale les, to je predsa niečo iné! Les nám poskytuje úžasné  prírodné bohatstvo a zároveň je balzamom na dušu. Na  zvedavé detské otázky, ako les vzniká  a kto je jeho súčasťou, nám odpovedal dňa …

Čítajte viac

Stavanie Mája v MŠ Prílepy

…Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený… tieto slová piesne sa aj tento rok niesli  našou MŠ . Zvuky harmoniky, zobcovej flauty, veselý spev a tanec detí sa striedal z ozdobovaním „Mája“ . Deti svojimi rúčkami viazali a viazali farebné mašle, ktoré ich celkom neposlúchali, ale snaha a rozžiarené očká vypovedali a veľkej radosti, ktorú naše …

Čítajte viac

Skvele prežitý EKO DEŇ „na Mojmírke“

Aj v Zlatých Moravciach sa k Svetovému dňu Zeme konajú rôzne akcie na školách, ktorými sa vyjadruje podpora záchrany životného prostredia rôznymi ekologickými aktivitami v rámci osvety najmladších obyvateľov našej planéty. Dňa 25. apríla 2016 sa žiaci a pedagógovia Základnej školy na Mojmírovej ulici hravou formou zapojili do celosvetového projektu, …

Čítajte viac

Deň narcisov na ZŠ Robotnícka

Jednou z akcií, ktorú každoročne a veľmi radi robíme na našej škole, je Deň narcisov. Tento deň je jedným z tých dní, kedy si o niečo viac uvedomujeme, že medzi nami žijú ľudia s ochorením – s rakovinou. A práve v tento deň im môžeme prejaviť solidaritu a prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou na ich boj s touto chorobou. Zbierku každoročne …

Čítajte viac

Deti z MŠ Kalinčiakova v soľnej jaskyni

Dňa 13.apríla si deti zo 6. triedy otužovali svoje zdravie v soľnej jaskyni v relaxačnom centre ALUMA v Zlatých Moravciach. Naplno si užívali hry so soľou, krásne prostredie, farebné svetlá až tak, že sa im nechcelo z jaskyne odísť a chceli si pobyt predĺžiť. Sľúbili sme im, že sa do tohto čarovného prostredia znova vrátime. …

Čítajte viac

Čo vieš o hviezdach?

V Centre voľného času SPEKTRUM v Zlatých Moravciach sa dňa 15. marca 2016 konalo okresné kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ Súťaž usporiadalo KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE a zúčastnili sa jej aj žiaci Základnej školy na Mojmírovej ulici, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Martin Hubocký zo 6.B obsadil 3. …

Čítajte viac

Mário výrazne bodoval

Dňa 10. februára 2016 sa v Nitre, v Spojenej katolíckej škole, konalo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Základnú školu na Mojmírovej ulici reprezentoval úspešný riešiteľ okresného kola, žiak ôsmeho ročníka – Mário Ďuráč. Mário výrazne bodoval vo svojej kategórii 1B v gramatickej časti olympiády a aj komunikačné zručnosti a …

Čítajte viac

Veľkí čítali malým

  „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“ Adelbert Von Chamisso Mesiac marec je nielen symbolom prvých jarných dní, ale aj Mesiacom knihy. Pripomíname si ho od roku 1955 na počesť významného buditeľa Martina Hrebendu Hačavského (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880), ktorý sa podieľal na šírení slovenskej …

Čítajte viac