Školy

Život je fajn!

V obradnej sále MsKS sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdanie cien výhercom výtvarnej súťaže „Život je fajn“ v rámci týždňa boja proti drogám (16. až 22. novembrový deň). Úvodné slovo patrilo zástupkyni školského úradu Mgr. Danuši Hollej, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala. Po jej slovách nasledoval pozdrav a príhovor primátora mesta Zlaté Moravce Petra …

Čítajte viac

Úspech žiaka SOŠ technickej Zlaté Moravce v celoslovenskej kampani Červené stužky

WHO v r. 1988 vyhlásila 1. december za Svetový deň boja proti AIDS kvôli vzrastajúcemu počtu ľudí nakazených vírusom HIV. Do boja proti tejto smrteľnej chorobe sa zapojilo aj Slovensko. Mladí ľudia z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline už piaty rok organizovali kampaň Červené stužky, do ktorej sa po tretíkrát zapojili aj …

Čítajte viac

Stáž žiakov SOŠ polytechnickej zo ZM v nemeckej „Európskej škole“ so zameraním na motorové vozidlá s hybridným pohonom

  SOŠ polytechnická v Zlatých Moravciach už niekoľko rokov spolupracuje s nemeckou školou BBS Rottenburg, ktorá nesie hrdé označenie „Európska škola“. Žiaci SOŠ polytechnickej sa môžu právom pýšiť účasťou v troch projektoch, pričom získali aj vyznamenanie za svoju kreativitu. Podieľali sa na vytvorení neštandardnej britovej spojky (projekt č.1- spojka na …

Čítajte viac

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011 – „Škola trochu inak“

 „Škoda, že  sme nemohli všetko  vidieť, toto by malo trvať aspoň dva dni.“ Takéto slová sme mohli počuť 11.11. 2011 z úst mnohých žiakov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. V rámci Dňa otvorených dverí si pre svojich študentov a návštevníkov školy pripravili pedagógovia a pozvaní odborníci zaujímavé workshopy, exkurzie, …

Čítajte viac

Týždeň boja proti drogám

Dňa 16. novembra 2011 zorganizovalo CVČ v rámci Týždňa boja proti drogám súťaž v netradičných športoch pre družstvá žiakov a žiačok ZŠ . Družstvá súťažili v ringu a korfbale. Počet účastníkov 40. Poradie v jednotlivých športoch: korfbal žiaci ZŠ: 1. ZŠ Robotnícka Zl. Moravce, 2. ZŠ Mojmírova Zl. Moravce, 3. …

Čítajte viac

Vyhodnotenie v streľbe zo vzduchovky

 Dňa 14.11.2011 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky zmiešaných družstiev žiakov a žiačok ZŠ – školský rok 2011/2012. Počet účastníkov: 42. Zmiešané družstvá starších žiakov a žiačok ZŠ: 1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ Tekovské Nemce, 3. ZŠ Obyce, 4. ZŠ …

Čítajte viac

Nové formy vzdelávania žiakov na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach.

„Pre život, nie pre školu sa učíme.“ (Lucius Annaeus Seneca) Už rímsky filozof, spisovateľ a štátnik, učiteľ cisára Nera, vnímal nevyhnutnosť svojich žiakov vzdelávať sa pre ich budúcnosť, povolanie a ďalší život. Senecova základná myšlienka je pretransformovaná aj do súčasných požiadaviek výchovy a vzdelávania na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach. …

Čítajte viac

Týždeň boja proti drogám – penaltový festival

VYHODNOTENIE Dňa 15. novembra 2011 zorganizovalo CVČ v rámci týždňa boja proti drogám penaltový festival žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov 132. Výsledky: Kategória žiačky ZŠ miesto: Kristína Jánošová ZŠ Sľažany miesto: Andrea Gahýrová ZŠ Pribinova Zlaté Moravce miesto: Veronika Pondelová ZŠ Topoľčianky Kategória žiaci ZŠ miesto: Andrej …

Čítajte viac

Kvapka krvi v SOŠ technickej, Ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v SOŠ technickej, Ul. 1.mája 22, v Zlatých Moravciach konal dňa 9.11.2011 v spolupráci so Slovenským červeným krížom odber krvi študentov zlatomoraveckých stredných škôl. Podujatie zorganizovala miestna pobočka Slovenského červeného kríža v Zlatých Moravciach zastúpená Jurajom Bakulom, transfúzna stanica Nitra a vedenie SOŠ technickej …

Čítajte viac

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v bedmintone žiakov

  Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ,SŠ školský rok 2011/2012 Dňa 26.10.2011 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre MO v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ,SŠ. Počet účastníkov: 63   Vyhodnotenie kategória ml. žiaci:   1. ZŠ Jedľové Kostoľany 2. ZŠ Červený Hrádok 3. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce 4. ZŠ Mojmírova Zlaté …

Čítajte viac

Vyhodnotenie Večerný beh mestom Zlaté Moravce

Dňa 24.10.2011 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ , Komisiou mládeže a športu, Mestskou políciou a ZŠ Mojmírova 36.ročník Večerného behu Zlatými Moravcami. Podujatia sa zúčastnilo 169 účastníkov rôznych vekových kategórií ( 152 detí a 17 dorastencov a dospelých). Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená pohárom primátora mesta Zlaté Moravce. Výsledky:   Deti …

Čítajte viac