Neprehliadnite aktuálne články

Školy

Primátor medzi deťmi

V tomto období je pre tých najmenších otvorená Materská škôlka na Štúrovej ulici, ktorá zároveň aj uzatvára tohtoročné letné prázdniny. Na to, ako sa majú deti v škôlke aj mimo školského roka, sa v piatok 17. augusta prišiel pozrieť aj primátor Peter Lednár. Hoci z pôvodne nahlásených 35 detí, bolo prítomných …

Čítajte viac

Športová škola roka

Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a KŠÚ Nitra organizuje každoročne školské športové súťaže pre žiakov základných škôl. V školskom roku 2011-2012 súťažili školy okresu Zlaté Moravce v nasledovných športových disciplínach – orientačný beh, streľba zo vzduchovky, vybíjaná, atletika, cyklistika, bedminton, flórbal, cezpoľný beh, basketbal, stolný tenis, volejbal, malý futbal, futbal. …

Čítajte viac

Najúspešnejší žiaci zo ZŠ Mojmírova výletovali…

Deň pred dlho očakávaným vysvedčením (28.6.2012) sa 52 žiakov spolu so štyrmi vyučujúcimi zo Základnej školy na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach zúčastnilo výletu. Boli to žiaci, ktorí sa v uplynulom školskom roku zapájali do najrôznejších súťaží a olympiád, kde dosahovali pekné výsledky. Boli to však aj tí žiaci, ktorí sa v najväčšej miere …

Čítajte viac

Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne

Dňa 28. júna sa žiakom prvého stupňa zo základných škôl (Robotnícka, Mojmírova, Pribinova) prezentoval projekt pod názvom „Environmentálna výchova a vzdelávanie zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky v oblasti separácie komunálneho odpadu“. Jeho cieľom je podporiť separovaný zber komunálneho odpadu v samosprávach Slovenskej republiky. Projekt bol realizovaný spoločnosťou MUNTech, s.r.o. pre Združenie miest a obcí …

Čítajte viac

Športový deň v Slniečku

V piatok 15. júna vládla v Materskej škole – Kalinčiakova napätá atmosféra. Deti sa nevedeli dočkať, kedy budú môcť súťažiť s podporou svojich rodičov. Po výdatnom oddychu sa spoločne stretli pri amfiteátri v areály MŠ, kde na nich čakali dvaja veselí šaškovia. Spoločne sa rozcvičili, aby ľahšie zvládli náročné úlohy. …

Čítajte viac

DRUHÝ ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA ZŠ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA ZLATÉ MORAVCE

DRUHÝ ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA  DIEVČAT ZŠ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA ZLATÉ MORAVCE Dňa 20.6.2012 uskutočnilo CVČ v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce 2. ročník volejbalového turnaja dievčat ZŠ o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa zúčastnili dievčatá zo základných škôl a osemročného gymnázia mesta Zlaté Moravce. Turnaj sa hral na ZŠ Mojmírova  systémom každý …

Čítajte viac

Dovidenia a veselé prázdniny

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2011/2012 usporiadala dňa 20. júna Základná škola na Robotníckej ulici Slávnostnú akadémiu so začiatkom o 9. h. Programom nás sprevádzali dve „uvádzačky“, ktoré predviedli veľkú dávku profesionality. Program ponúkol široké spektrum zaujímavých vystúpení zahŕňajúcich tanec, spev, recitáciu a hru na fujaru. Zaujímavou bola aj videoprojekcia, …

Čítajte viac

Spolu dokážeme viac

Kto? – Základná škola na Mojmírovej ulici. Kde? – v DS MSKŠ. Kedy? – 14. júna . O koľkej? – 15.00 h. Čo? – Slávnostná akadémia, TV Mojmírova. Dostavil sa každý, kto mal čas a chuť na zábavu. Malí aj veľkí sa pohodlne usadili do kresiel a živé vysielanie sa mohlo spustiť. Pútavým programom …

Čítajte viac

Ocenenie najúspešnejších žiakov

Dňa 12. júna sa konalo v Divadelnej sále MSKŠ ocenenie najúspešnejších žiakov okresu a 13. júna prijatie najlepších žiakov a pedagógov zlatomoraveckých škôl Mestom v obradnej sále MSKŠ. Po privítaní a úvodných slovách predniesol svoj príhovor viceprimátor Ing. Jozef Škvarenina, v ktorom vyjadril svoju vďaku a úctu za ich svedomitú prácu. Všetkým poprial veľa síl, elánu a hlavne …

Čítajte viac