Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: dôchodci

Tag Archives: dôchodci

Deň matiek v Úsmeve

  Dom seniorov Úsmev v Zlatých Moravciach už dlhoročne spolupracuje s materskou školou Dúha v Zlatých Moravciach. Klienti zariadenia sa vždy tešia na detičky zo škôlky, ktoré pravidelne zavítajú do nášho zariadenia s krásnym pásmom pesničiek, básničiek, tancov a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. V druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli krásny …

Čítajte viac

Zlatomoraveckí dôchodcovia v parlamente

Prehliadka slovenského parlamentu bola cieľom 1-dňového výletu členov ZO Jednoty dôchodcov v Zl. Moravciach, ktorá sa uskutočnila 21.9.2016. Kým sme sa však do NR SR dostali, prezreli sme si niektoré historické pamiatky a zaujímavé budovy nášho hlavného mesta. Prvú zastávku sme mali v Dóme sv. Martina, kde sme si vypočuli …

Čítajte viac

Posedenie s jubilantmi

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých si v rámci októbra – Mesiaca úcty k starším pripomenula jeho význam spolu s jubilantmi na posedení, ktoré sa konalo 20. októbra v priestoroch Denného centra. Súčasťou stretnutia boli úprimné a priateľské gratulácie k životným jubileám dosiahnutým v tomto roku. Pozvaní oslávenci boli na …

Čítajte viac

Hrejivá oslava Jednoty dôchodcov

To, že október je Mesiacom úcty k starším, sa vrylo do povedomia nás všetkých. Z tejto – vek, múdrosť a skúsenosti – oslavujúcej príležitosti usporiadala 15. októbra Základná organizácia Jednoty dôchodcov, ktorej predsedá Emília Páleníková, stretnutie – posedenie jej tridsiatich piatich jubilujúcich členov (75, 80, 85 a 90-ročných). Celkový počet …

Čítajte viac

Potešenie v Nádeji

Mesiac október patrí predovšetkým ľuďom skôr narodeným. V tomto období sa oveľa viac, ako po iné mesiace v roku, prejavuje úcta k šedinám, ktoré sú neklamným dôkazom odžitých rôčkov, nadobudnutých skúseností, vyzretosti duše a múdrosti. „Navštívili sme Vás preto, lebo aj Vám patrí vďaka za to, ako žijeme. Vy ste …

Čítajte viac

Mesto si uctilo jubilantov a seniorov

V sobotu 3. októbra si za pekného slnečného počasia Mesto v príjemnej atmosfére panujúcej v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu uctilo jubilantov. K dotvoreniu slávnostných chvíľ tohto dňa prispelo hudobné vystúpenie zástupcov Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Pri príležitosti tejto nevšednej a zároveň výnimočnej udalosti všetkých jubilantov …

Čítajte viac

Návšteva so srdcom na dlani

Každému z nás dobre padne milé slovo, úsmev, či láskavé pohladenie. Z hĺbky svojich srdiečok sa o ne okrem bežnej, každodennej starostlivosti, delí zdravotný personál v mestskom Zariadení opatrovateľskej služby. Prostredie, ktoré sa stalo náhradným domovom seniorov, odkázaných na pomoc druhých, navštívila 21. apríla primátorka Serafína Ostrihoňová, aby sa s …

Čítajte viac

Úcta životných jubileí s Jednotou dôchodcov

„Srdečne Vás vítam v mene mojom, aj Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na dnešnom, slávnostnom posedení, pri príležitosti Vášho životného jubilea a zároveň úcty k starším v mesiaci október, ktorý patrí práve Vám,“ vítala predsedkyňa Emília Páleniková v úvode slávnosti 22 členov organizácie, ktorí v tomto roku oslávili svoje okrúhle 75., …

Čítajte viac

Zo seniorov sa stali študenti

Mesto Zlaté Moravce sa v roku 2012 zapojilo svojou žiadosťou do výzvy EÚ ohľadne projektu „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ a získalo prostredníctvom eurofondov finančný nenávratný príspevok vo výške 93 641, 78 € na pomoc seniorom v ich nezávislejšom a rozhľadenejšom každodennom živote. Dňa 13. októbra …

Čítajte viac

Fašiangy v Dennom centre

V priestoroch Denného centra každého, kto prišiel, srdečne privítala na posedení usporiadaného z príležitosti Fašiangov, Iveta Hritzová. Ako sama povedala, fašiangy sú o zábave a pri tomto stretnutí aj o priateľstve. Po smutnej nálade, ktorá k tomuto obdobiu kvôli pochmúrnosti viac, či menej prináleží, tak nebolo ani stopy. Miestnosťou sa niesla vrava, smiech a dobrá nálada, …

Čítajte viac