AktualityDenné centrumSamospráva

Zo seniorov sa stali študenti

trojkoncert
poradna

Mesto Zlaté Moravce sa v roku 2012 zapojilo svojou žiadosťou do výzvy EÚ ohľadne projektu „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ a získalo prostredníctvom eurofondov finančný nenávratný príspevok vo výške 93 641, 78 € na pomoc seniorom v ich nezávislejšom a rozhľadenejšom každodennom živote.

Dňa 13. októbra 2014 sa odštartovala realizácia tohto projektu v praxi. Občania nad 50 rokov, ktorí prejavili záujem sa vzdelávacieho programu zúčastniť, majú možnosť po dobu troch nasledujúcich mesiacov absolvovať kurzy:

  • ● Práca s Informačné a komunikačné technológie (IKT) – začiatočníci
  • ● Práca s IKT – užívateľ
  • ● Práca s IKT – pokročilý užívateľ
  • ● Právna gramotnosť
  • ● Zdravie a životný štýl
  • ● Prvá pomoc, zdravoveda pre seniorov
  • ● Anglický jazyk
  • ● Nemecký jazyk
  • ● Spoločenská etiketa
  • ● Komunikačné zručnosti

Tento projekt má umožniť seniorom vzdelať sa vo sférach, prostredníctvom ktorých nájdu lepšie uplatnenie svojich potrieb a túžob, s menej obtiažnym zaradením sa do súčasnej spoločnosti.
Majú sa možnosť naučiť pracovať s počítačom, ako zdravšie žiť, lepšie sa orientovať v zákonoch, získať znalosti spoločenskej etikety a cudzie jazyky by im po absolvovaní jazykových kurzov, nemali byť už natoľko cudzie.
Všetci uchádzači končia kurzy certifikátom o ich absolvovaní.
Vzdelávanie seniorov prebieha v Dennom centre a v priestoroch Centra voľného času v Zlatých Moravciach od 8.00 do 19.00 h vo viacerých etapách.
Prvých študentov prišiel „do školských lavíc“ privítať aj primátor Peter Lednár, aby im poprial veľa šťastia, úspechov a dal im svoju podporu a sympatie k prejavenému záujmu na prispôsobenie sa súčasnej dobe, v ktorej nie je veľakrát ľahké prežiť s vedomosťami, ktorými staršia generácia disponuje. „Je skvelé, ak sa chcú ľudia, ako vy, stále učiť nové veci a zdokonalovať si svoje vedomosti a zručnosti bez ohľadu na vek. Preto máte môj obdiv.“

Ak máte nad 50 rokov a vaše trvalé bydlisko je v okrese Zlaté Moravce, ešte stále máte možnosť prihlásiť sa na kurzy:

Anglický jazyk – 3. novembra – 19. novembra, od 14.00 h – 19.00 h

Právna gramotnosť –  17. -18. októbra a 24. – 25. októbra, od 8.00 do 13.00 h
Obsah vzdelávania:
● Občiansky zákonník (z.č. 40 / 1964 Zb.) – pojmy a pramene občianskeho práva, vlastnícke právo, zodpovednosť za škodu, dedenie, typy zmlúv, nájomná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva atď.
● Zákon o rodine (z.č. 36 / 2005 Z.z.) – základné zásady, manželstvo, vzťahy medzi manželmi, rodičov, detí, náhradná starostlivosť, vyživovacia povinnosť, osvojenie atď.
● Sociálne zákony – Zákon o soc. službách

Seniori pociťujú rôzne sociálne, ekonomické, zdravotné a psychické ťažkosti, cítia sa byť osamelí, nepotrební, stávajú sa v bežných životných situáciách nesamostatní a závislí na iných osobách. Realizáciou uvedeného modulu sa seniorom vhodným spôsobom poskytnú základné informácie, ktoré sú pre nich potrebné v rôznych oblastiach života. Umožnia im lepšiu orientáciu v predmetných oblastiach a zlepšia ich samostatnosť pri zabezpečovaní základných potrieb, občianskych práv a ďalších práv a povinností z bežného života. Modul zároveň zlepšuje dostupnosť informácií pre seniorov a ich prístup k základným službám, čo má pozitívny vplyv na zabezpečenie kvalitného života v každom veku.

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu sa hláste na MsÚ, Oddelenie projektov a propagácie č.d. 40 u Ing. Miroslava Košúta, alebo na tel. čísle: 0918 571 642

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Ľubomíra Rosinská


www.zlatemoravce.infoobed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button