Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: samosprava (stránka 8)

Tag Archives: samosprava

Čo všetko sa riešilo na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva?

Po Ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa 22. januára 2015 konalo druhé, pestrejšie a výnimočnejšie zasadnutie ako po minulé roky, vzhľadom k vystúpeniu hudobných a speváckych interpretov Základnej umeleckej školy, ktorým sa povzniesla slávnostnejšia chvíľa v podstate prvého riadneho zasadnutia novozvoleného poslaneckého zboru. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach …

Čítajte viac

Mestské zastupiteľstvo vyzýva občanov k účasti na referende

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 22. januára prerokovalo a podporilo na svojom druhom zasadnutí referendum o rodine, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015 a ktorým zároveň vyzýva občanov mesta, aby sa ho zúčastnili, využili tak právo zobrať osud svojej krajiny do vlastných rúk a tým podporili tradičné hodnoty slovenskej rodiny. …

Čítajte viac

Rozšírenie parkovacích miest pred Okresným úradom

V pondelok 19. januára 2015 sa stretla primátorka Ing.Serafína Ostrihoňová s prednostom Okresného úradu Ing. Marekom Illéšom za účelom vytvorenia spevnených plôch na parkovanie motorových vozidiel a 20. januára sa začala ich realizácia v spolupráci s mestským podnikom Technické služby. Parkovacie miesta boli navrhnuté podľa predstáv prednostu Okresného úradu Zlaté …

Čítajte viac

Blíži sa referendum o rodine

Dňa 14. januára 2015 sa v priestoroch obradnej sály Mestského strediska kultúry a športu konalo zasadnutie okrskových komisií, ktoré bolo zvolané primátorkou mesta, Ing. Serafínou Ostrihoňovou, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 zbierky o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov. Zasadnutia sa zúčastnil aj prednosta Ing. …

Čítajte viac

Bývalá primátorka je po štyroch rokoch späť

Návrat primátorky Serafíny Ostrihoňovej po štyroch rokoch bol počas Ustanovujúceho zastupiteľstva sprevádzaný jej príhovorom, ktorého úvodné slovo patrilo srdečnému poďakovaniu Bohu a Zlatomoravčanom za ich pomoc a vernosť, odzrkadlenú vo výsledkoch volieb, so srdečným prianím novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva. „Zlatomoravčania sú skutočne najlepšími ľuďmi pod slnkom. Sú to ľudia so …

Čítajte viac

Sobotňajšie vzdelávanie novozvolených poslancov a primátorky

V sobotu, 10. januára 2015 sa v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach konalo stretnutie novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva a primátorky Serafíny Ostrihoňovej za účelom vzdelávania. Mesto Zlaté Moravce prijalo ponúknutú možnosť zo strany Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy a zorganizovalo seminár k zákonu o obecnom zriadení pod …

Čítajte viac

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2015

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, …

Čítajte viac