Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: školy (stránka 30)

Tag Archives: školy

Úspechy Strednej odbornej školy polytechnickej I.

Autoopravár Junior Castrol 2014 Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2014 začala v Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach 11. 2. 2014 on-line testami a pokračovala 18. 3. 2014 praktickou časťou. Cieľom súťaže je propagácia remesla, najmä medzi širokou verejnosťou a prepojenie zamestnávateľov so školami. Do finále súťaže sa prebojovalo 49 škôl z …

Čítajte viac

McDonald´s Cup

Školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v minifutbale žiakov a žiačok základných škôl – McDonald´s Cup v školskom roku 2013/2014 Dňa 7.4.2014 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Okresného úradu v Nitre odbor školstva MO Zlaté Moravce v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup. Podujatie sa konalo v športovej hale Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce. Počet účastníkov  41. …

Čítajte viac

ZŠ Mojmírova – Škola plná zdravia

Základná škola na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach je od roku 2009 zapojená do projektu „Škola plná zdravia“, ktorého cieľom je v rámci školského stravovania zvýšiť obľubu zeleniny u detí. Projekt je realizovaný s firmou Bonduelle. Dňa 9. apríla 2014 zavítal do školskej jedálne kuchár spoločnosti Bonduelle, Anton Kubík, ktorý spolu s pani kuchárkami, pripravil …

Čítajte viac

„Štúrovčatá“ vítali jar

Lúčenie so zimou a vítanie jari spokojným rodičom predviedli pod drobnohľadom učiteliek deti z materskej školy na Štúrovej ulici. Pestrý a jarou zaváňajúci program inscenovali škôlkari s radosťou v tvárach a viditeľným snaživým sústredením vo vonkajšom prostredí areálu školy. Všetci, vrátane pani učiteliek, boli vyobliekaní vo farebných krojoch, v ktorých nám vzorovo predviedli ukážky ľudovej slovesnosti – vítanie …

Čítajte viac

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce

V 2. polroku tohto školského roku začali pedagógovia Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pracovať na novom projekte, ktorého obsah a cieľ je najvýstižnejšie formulovaný v názve projektu. Potreby modernej, vedomostnej spoločnosti sú veľmi silným determinantom v pedagogickom procese, ktorého cieľom je pripraviť mladého človeka na profesionálny aj osobný život v týchto životných okolnostiach. Garantmi projektu …

Čítajte viac

Deti zo Slniečka na návšteve v knižnici

V rámci Marca – mesiaca knihy sa deti v MŠ na Kalinčiakovej ulici venovali téme o knihách. Denne si z nich čítali, prezerali ilustrácie a tvorili si svoje vlastné. Vyvrcholením celej aktivity bola návšteva Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach. Teta knihovníčka vysvetlia deťom, ako majú s knihami šetrne zaobchádzať, ako si môžu knihy požičať a ako sa môžu …

Čítajte viac

„Zachráňme žaby…“

Na podnet pani Eleny Škulovej – dobrovoľnej iniciátorky záchrany žiab, sa dňa 21. marca 2014 žiaci 3.A a 4.B triedy zo ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach podieľali na záchrane žiab pri vodnej nádrži v Jelenci. V jarnom období dochádza k tiahnutiu žiab – ich presunu z miest zimovísk k vodnému prostrediu, aby tu došlo k rozmnožovaniu. V mnohých prípadoch …

Čítajte viac

Nové osvetlenie v Slniečku

 Vďaka grantu Nadačného fondu Živá energia vymenilo Mesto Zlaté Moravce v Materskej škôlke na Kalinčiakovej ulici časť pôvodného externého osvetlenia za solárne lampy (fotovoltalické lampy s vlastným akumulátorom) a zároveň zaviedlo do osnov škôlky vyučovanie o šetrení a využívaní alternatívnych zdrojoch energií. Dalo si za záväzok, že bude viesť deti …

Čítajte viac

Ráčte vstúpiť, dvere sú otvorené

Dňa 6. marca 2014 sa v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach uskutočnil Deň otvorených dverí. Naším cieľom bolo ukázať rodičom všetky priestory – interiér i exteriér našej škôlky. Rodičia si so svojimi ratolesťami pozreli krátke edukačné aktivity, pohrali sa s hračkami v triede, kreslili a tvorili z kociek. Vonku si vyskúšali lezenie na preliezačkách a videli …

Čítajte viac

Karnevalové masky v Slniečku

Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľký ples! Berte masky, je tu bál, začína sa karneval! Aj naše detičky sa spolu s rodičmi usilovne pripravovali na bál. Do materskej školy prišli 17. a 18. februára s krásnymi karnevalovými maskami. Pani učiteľky s deťmi pripravili a vyzdobili triedy, nachystali vhodné súťaže …

Čítajte viac

Školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉ  MO  ZLATÉ  MORAVCE VO VYBÍJANEJ  ŽIAČOK  ZŠ ŠKOLSKÝ  ROK 2013/2014 Dňa 5.3.2014 zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu Nitra, odbor školstva školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 50 Výsledky finálových  zápasov:       Konečné poradie: ZŠ Topoľčianky ZŠ Tesárske Mlyňany ZŠ Žitavany ZŠ Sľažany ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce ZŠ …

Čítajte viac