Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: školy

Malý princ v našej škole

Nielen Marec – mesiac knihy sa v našej škole, v ZŠ na Robotníckej ulici, niesol v znamení čítania a záujmu o knihy a literatúru. Počas celého školského roka , aj vďaka zrekonštruovanej školskej knižnici, sa žiaci od prvého až po deviaty ročník predbiehajú v počte prečítaných kníh. Preto sme sa …

Čítajte viac

Láska je dar ako téma výtvarnej súťaže

V utorok 16. marca sa v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu konal 12. ročník Krajskej výtvarnej súťaže žiakov so zdravotným znevýhodnením Nitrianskeho kraja. Pri tejto príležitosti riaditeľka Spojenej školy v Zlatých Moravciach PhDr. Zita Záhorská privítala hostí: primátorku Ing. Serafínu Ostrihoňovú, viceprimátorku MVDr. Martu Balážovú, vedúceho odboru školstva …

Čítajte viac

Ochranné krídlo Makovičiek nad základnou školou

Tento školský rok neotvorilo v zlatomoraveckom okrese svoje brány viacero základných škôl s nízkym počtom žiakov. Školy, ktoré sme navštevovali my, naši rodičia, či prarodičia sú už len prázdne budovy a z dediny sa vytratilo azda to najdôležitejšie. V Ladiciach sa tak nestalo. Neziskové občianske združenie Makovičky tu na seba prevzalo zriaďovateľskú funkciu miestnej základnej školy. …

Čítajte viac

Mimoriadny úspech študenta Gymnázia Janka Kráľa

Začiatkom februára sa v Gymnáziu vo Vrábľoch konalo Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Táto priečka súťaže je už výberom tých najlepších reprezentantov okresných kôl, ktorí musia preukázať nielen nadštandardné vedomosti z daného predmetu, ale aj svoju osobnostnú inteligenčnú vyspelosť. Študent II.B triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, Jonáš Sudakov, sa stal víťazom …

Čítajte viac

Zápis detí do materských škôl

MŠ Kalinčiakova Riaditeľstvo MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce oznamuje, že v dňoch od 16.2.2015 do 16.3.2015 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Teší sa na Vás kolektív MŠ Slniečko. Mgr Hana Poláková, riaditeľka školy MŠ Štúrova Vedenie materskej školy na Štúrovej ulici oznamuje, že zápis …

Čítajte viac

Karneval, karneval, detský karneval

Čože sa to dialo v stredu 11. februára v materskej škole Štúrova? Do tried ráno prichádzali hrdinovia z filmov a rozprávok, princezné, vodník, zvieratká, tanečnice, prišli aj pirát s kovbojom a rôzne iné bytosti. Deti prišli do škôlky, aby si užili karneval. Dopoludnie plné zábavy, tanca, súťaží, radosti a smiechu spestrilo ich deň. V karnevalových maskách im išli …

Čítajte viac

Žijú medzi nami

Komunitné centrum v zastúpení Bc. Zuzany Blahákovej sa podpísalo pod ďalšiu zo svojich aktivít, ktorá má byť nápomocná sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu, k jej lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti. V Základnej škole na Mojmírovej ulici sa 12. februára 2015 konala prednáška s názvom „Rómovia …

Čítajte viac

Oblečme sa do rozprávky

Dňa 27. januára 2015 bol u nás výnimočný deň. Deti z MŠ na Kalinčiakovej ulici, zo 4.a 6. triedy, sa obliekli za rozprávkové postavičky. Tri prasiatka stavali domčeky, kozliatka sa schovávali pred vlkom, psíček s mačičkou piekli tortu na meniny. Líška striehla na pampúšika, princeznička stratila korále… Veselá nálada pokračovala až do odpoludnia, …

Čítajte viac