Aktuality

Výmena zámkov na budove ( bývalého MsNV )

trojkoncert
poradna

Dňa 4.4.2011 v čase od 13,30 do 14,30 h  došlo k otvoreniu a vstupu do budovy s.č. 511 (budova bývalého MsNV), ktorá  je vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca si neplnil povinnosti uložené Nájomnou zmluvou, bola predmetná Nájomná zmluva vypovedaná s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá uplynula 31.3.2011, pričom nájomca bol povinný predmet nájmu odovzdať prenajímateľovi, t.j. Mestu Zlaté Moravce najneskôr v prvý pracovný deň po ukončení nájmu, najneskôr do 1.4.2011. Z dôvodu, že nájomca neodovzdal  budovu s.č. 511, ktorú mal prenajatú spolu s pozemkom v stanovenom čase, prenajímateľ dňa 4.4.2011 v čase od 13,30 do 14,30 h za prítomnosti Ing. Petra Lednára – primátora mesta, Ing. Michala Borkoviča – hlavného kontrolóra mesta, JUDr. Pavla Kollára – spolupracujúceho advokáta, Mgr. Ivana Hritza – náčelníka MsP, príslušníkov MsP – Štefana Čiča a Stanislava Kováča, Ing. Jozefa Latiku – povereného riaditeľa Technických služieb, JUDr. Márie Vozárovej – právničky MsÚ a technických pracovníkov Technických služieb otvoril uvedenú budovu za účelom výmeny zámkov na budove, vstupu do budovy a zistenia prípadných zmien vykonaných na predmete nájmu.

 

Dňa 25.2.2011 bola doručená nájomcovi výpoveď prenajímateľa  nakoľko nájomca užíval predmet nájmu v rozpore s účelom užívania podľa predmetnej zmluvy a  neuhradil dohodnuté nájomné za prenájom nebytových priestorov a pozemkov za celý rok 2010 vo výške 13.227,56 eur a ani nájomné za mesiace január a február roku 2011 vo výške 2.212,92 eur.

[nggallery id=34]

[hr]

-lr-

 

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button