Aktuality

Neplatiči za prenájom bytov začali platiť

trojkoncert
poradna

 Keďže pohľadávky Mestského podniku Službyt mali k júlu 2011 neustále stúpajúcu tendenciu, a to predovšetkým vďaka našim Rómskym spoluobčanom, ktorí dlhodobo za prenájom mestských bytov neplatili, sa primátor Ing. Peter Lednár, CSc. rozhodol prikročiť k radikálnejšiemu riešeniu.

 

 

Nové nájomné zmluvy

Na základe úlohy MsZ, z rozhodnutia Komisie zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky a žiadosti Službytu, primátor súhlasil s vymáhaním týchto pohľadávok formou vystavenia nových nájomných zmlúv všetkým „problémovým“ užívateľom týchto bytov.

Nové nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú podľa § 685 občianskeho zákonníka, do konca roka (31.12.2011).

Súčasťou týchto zmlúv sú notárske zápisnice (exekučný titul spĺňajúci formálne náležitosti tak, ako ich vymedzuje § 47 NP) a splátkový kalendár podpísaný nájomníkmi mestských nájomných bytov.

Stačí raz nezaplatiť

V notárskej zápisnici sa dlžníci zaväzujú uhrádzať vzniknuté a určené nájomné vopred v dohodnutých splátkach v stanovenom termíne a neodvolateľne vyhlasujú, že v prípade porušenia dohodnutých podmienok (v tomto prípade omeškanie sa s čo i len jednou zo splátok), zaniká nárok na nájom, s povinnosťou prenajatý byt vypratať v lehote troch dní od zániku nájmu. Podľa výšky pohľadávok, môže exekúcia postihovať celý majetok v zmysle ustanovení z. č. 233/95 Z. z.

Ide o 87 bytov, v ktorých žije 372 osôb.

Týmto dlžníkom sa stanovila jednotná mesačná splátka z dlžnej sumy vo výške 33,19 €, ktorá sa pripočítava ku skutočnému mesačnému nájmu.

K dnešnému dňu je uzatvorených a podpísaných 59 nových nájomných zmlúv a notárskych zápisníc s tým, že sa stále pracuje na príprave ďalších.

Zatiaľ traja z týchto užívateľov na výzvy k podpisom už vystavených zmlúv do dnešného dňa nezareagovali a preto bude ich problém doriešený súdnou cestou.

Dlhy už nenarastajú

K 1. júlu 2011 bola dlžná suma bývajúcich rómskych neplatičov vyčíslená na 221 924,54 € a k 30. augustu 2011 sa rovná sume 221 130 €.

Pre Službyt a tým aj pre Mesto je už toto veľkým úspechom. Doteraz si predchádzajúce vedenia Mesta Zlaté Moravce z týmto problémom poradiť nedokázali, pohľadávky Službytu sa tak šplhali do astronomických výšok a dosiahli takmer neriešiteľný stav s obrovskými stratami. Najpodstatnejšie v tejto chvíli je to, že sa riešenie predsa len našlo, že sa dlhy viac nenavyšujú, ale práve naopak klesajú.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button