Aktuality

Z deviateho zasadania Mestského zastupiteľstva

trojkoncert
poradna

Na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 21. 10.  sa rozhodovalo o transformácii Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc., o zmene Územného plánu a investičnej akcii „Bytový dom Centrum“.

Bytový dom Centrum

Spracovateľ územného plánu mesta Ing. arch. Stanislav Babčan za architektonický ateliér EAGLE s.r.o., oboznámil všetkých prítomných s jednou z viacerých nevyužitých investičných možností mesta. Išlo o budovu bývalého oddelenia hematológie a fyziologickej rehabilitácie, toho času voľne chátrajúcu v užšom centre Zlatých Moraviec, ktorá je zároveň súčasťou pamiatkovej zóny mesta.

Urbanisticko-architektonická štúdia počítala s plochou bytov na predaj a plochou na prenájom v parteri domu o výmere 4500 m2 (rekonštruovaná časť – 960 m2 a novostavba – 3540 m2). V suteréne objektu bolo projektovaných navyše k týmto plochám 420 m2 pre pivničné kobky a 13 garáží. Bytový dom Centrum mal obsahovať až 58 bytov pri priemernej ploche bytu 70,5 m2. Výmery bytov – v intervale od 27 m2 do 164 m2 (I. až IV. kategória bytu, penthouse na streche).Dispozičné riešenie bytovky bolo navrhnuté plne bezbariérové, so sprístupnením aj úrovne medzipodlaží vždy minimálne jedným z dvoch výťahov. V blízkosti uličných fasád malo byť k dispozícii 48 parkovacích státí na teréne, nad rámec počtu garážových boxov v počte 13, spolu 61 parkovísk. Zastavaná plocha bytového domu 1535 m2 . Otázka vplyvu budovy na susedné nehnuteľnosti, a to najmä budovu polikliniky z hľadiska svetlotechniky bola doložená svetlotechnickým posudkom vypracovaným autorizovaným svetlotechnikom, podľa normy STN 730580, a ktorá deklaruje 100 % splnenie všetkých normou požadovaných kritérií. Akékoľvek predchádzajúce svetlotechnické posúdenia sú neaktuálne a môžu iba dokumentovať dielčie vývojové štádiá tvaroslovia a objemu budovy. Predpokladal sa investičný náklad podľa odborného odhadu od 4 do 5 miliónov €, podľa zvoleného materiálového a konštrukčného štandardu.

Poslanci rozhodli – v budove pri poliklinike byty nebudú

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 23. júna, poslanci schválili potrebné prípravy a úkony k podaniu žiadostí o uchádzanie sa finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania k prestavbe spomínanej budovy. Dôvodová správa pána Babčana okrem iného obsahovala aj zhodnotenie demografického vývoja Zlatých Moraviec, prognózy aktuálneho územného plánu ako aj upozornenie na jednu z posledných šancí rozhodnúť o rozvoji nášho mesta. Poslanci aj napriek tomu  21. 10. 2011 rozhodli, že sa tieto byty stavať nebudú.

 

Transformácia nemocnice nutná

Podľa súčasnej platnej legislatívy, na základe ekonomickej analýzy poskytnutej Ing. Evou Struhárovou o pomere tržieb zriaďovateľa voči výrobným nákladom a následnej zákonnej povinnosti zrušiť príspevkovú organizáciu, ktorá nespĺňa zákonné kritériá uvedené v zákone o rozpočtových pravidlách, bol Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na zmenu právnej formy príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté Moravce.

 

Pokiaľ by transformácia Mestskej nemocnice neprebehla, k 1. 1. 2012 by bol porušený zákon a Mestu Zlaté Moravce by hrozila pokuta Ministerstva financií SR do výšky 33 000 €, zákaz poskytovania príspevku, strata licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, strata jediného poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, krach nemocnice do 6 mesiacov, následne vzniknuté dlhy nemocnice by splácalo Mesto samotné a v konečnom dôsledku by to do obrovskej miery ovplyvnilo nezamestnanosť v regióne.

 

Nezisková organizácia alebo spoločnosť s r. o.?

 

Zriadením nového právneho subjektu už Mesto nebude niesť zodpovednosť za finančný chod nemocnice (možné riziká nebudú transferovateľné na Mesto). Nemocnica bude mať možnosť samostatného hospodárenia s využívaním bankových zdrojov na obnovu nemocnice (energetické hospodárstvo, zákonom stanovený centrálny príjem, obnova technologického vybavenia, poskytovanie komerčných služieb).

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo prípravu transformácie Mestskej nemocnice z právnej formy príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť alebo neziskovú organizáciu ku dňu 1.1.2012, no po búrlivej diskusii, ktorej príčinou boli rôzne názory na jednotlivé právne formy, veľa pochybností a nerozhodnosť poslancov, malo za následok odloženie definitívneho rozhodnutia do najbližšieho zasadnutia. Do 10. 11. je okrem iného potrebné vypracovať aj zakladateľskú listinu a štatút neziskovej organizácie ku ktorej väčšina poslancov inklinovala.

 

Po celý priebeh rozpravy riaditeľ nemocnice Michal Grujbár poukazoval na fakt, že k vzniku nového právneho subjektu oprávneného vykonávať zdravotnú starostlivosť je potrebný čas 95 dní. Obavy, či proces prebehne včas sú v tomto prípade celkom opodstatnené.

 

Záznam zo zasadnutia – http://www.zlatemoravce.info/2011/10/zaznam-zo-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-z-21-10-2011/

[nggallery id=168]

Ľ. Rosinská

foto: autor

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button