AktualitySamosprávaVideo

Minca má dve strany

trojkoncert
poradna

Primátor mesta Zlaté Moravce Peter Lednár využil právo podľa § 13 odst. 6 zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpísal dve uznesenia MsZ zo dňa 26. 4. 2012. Jedno z nich sa týkalo návrhu na úpravu jeho platu.

Niet pochýb o tom, že takto prijaté uznesenie odporovalo zákonu, schvaľovanie neprebehlo korektne a poslanci argumentovali len dodatočne, aj to sprostredkovane a nie priamo na zasadnutí.

Mestský parlament však na mimoriadne zvolanom 15. zasadnutí napriek spochybneniu svojho prvotného rozhodnutia, znížil plat primátora na druhý „pokus“ na najnižšiu možnú hranicu (netto 1 469 €) určenú Zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových pomeroch primátorov miest v platnom znení, vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

 

Kritizovať alebo dôverovať?

Myslia si poslanci, že svoju prácu vykonávajú najzodpovednejšie a s čistým svedomím môžu prehlásiť ako si svoje odmeny za dobre vykonanú prácu zaslúžia práve oni? Minca má však dve strany. Primátor sám v minulosti navrhoval zníženie svojho platu súbežne s odmenami poslancov, aby v tejto ťažkej dobe išli všetkým príkladom, keďže sú všetci rovnako volení funkcionári. Poslanci sa však rozhodli siahnuť na plat iba primátorovi.

No páni poslanci a milé poslankyne! Ruku na srdce tí, ktorí vnímate zlé hospodárenie za minulé roky a ktoré bolo jednoznačne potvrdené audítormi. Tieto problémy a hľadanie spôsobov ako sa „vymotať“, vnímate viac do hĺbky ako bežní občania. Ktorí z vás by chceli sadnúť na stoličku primátora, „upratovať“ toto mesto a okamžite priniesť obrovské zmeny bez podpory eurofondov, o ktoré mesto Zlaté Moravce po celé roky prichádzalo. Je ťažké dobiehať zmeškaný vlak, keď po minulé roky mali mnohí z vás možnosť na ten vlak nasadnúť a prispieť k lepšej životnej úrovni občanov tohto mesta. Oveľa jednoduchšie je súhlasiť alebo nesúhlasiť s navrhnutými uzneseniami, schvaľovať investičné akcie a rôzne projekty, ako prísť so svojim vlastným návrhom, za ťažkých podmienok na ňom pracovať, dotiahnuť do zdarného konca a popri tom ešte aj preskakovať polienka. Má byť Mestský parlament nápomocný práci primátora len kritikou, alebo je konštruktívnejšia dôvera.

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva dostali poslanci výzvu dať do poriadku mestský rozpočet, ktorý je „v troskách“ hlavne v kapitálových príjmoch. To znamená, že ak nie sú reálne príjmy, alebo ak je výška týchto príjmov nereálna, je doslova nemožná realizácia daná do rozpočtu a občania na mnohé veci márne čakajú.

 

Plat závislý od počtu investičných akcii

Počuli sme niekoľko obvinení prečo sa na plat primátora siahlo a dokonca padli vyjadrenia z úst poslancov, že ak si primátor znovu zaslúži, nie je problém podať návrh na zvýšenie platu znovu.

Ak je výška platu primátora závislá od počtu investičných akcií, pripájame časť zoznamu, na ktorých Mesto pracovalo a na ktorých stále intenzívne „za Lednára“ pracuje aj napriek tomu, že eurofondy sú vládou načas pozastavené a výzvy, ktoré boli zverejnené, má Mesto podchytené:

 1. Riešenie havarijného stavu strechy v Materskej škole na Slnečnej ulici
 2. Úprava kanalizačných poklopov na ulici 1. mája
 3. Komplexná rekonštrukcia Murgašovej ulice
 4. Kompletná dezinfekcia mesta a mestských častí
 5. Zmeny a doplnky č.3 k územného plánu pre prípravu realizácie výstavby obytného komplexu „ štvorlístok „ na Ul. 1. Mája
 6. Obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté Moravce
 7. Inžiniering a projektová dokumentácia pre výstavbu obytného komplexu „štvorlístok“ na ulici 1. mája
 8. Organizovanie petície na ďalšie zazmluvnenie zdravotníckych výkonov so VšZP v nemocnici v Zlatých Moravciach
 9. Vysporiadanie a zazmluvnenie odberov vody pre mestskú časť Prílepy
 10. Realizácia novej vodovodnej prípojky pre záhradkárov – lokalita Remanancie – Horné vinice
 11. Podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky na realizáciu investičnej akcie „Zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“
 12. Spevnenie prístupovej cesty k Tekovskej bytovke
 13. Rekonštrukcia strechy, šatní a technológie na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach
 14. Úspešné aktivity pre zachovanie jestvujúceho stavu na križovatke pri reštaurácií Fáro na Beňadickej ceste
 15. Výstavba a odovzdanie do užívania stavby Hypermarket Tesco
 16. Rekonštrukcia mestského kúpaliska v Zlatých Moravciach
 17. Základná škola na Robotníckej ulici – výmena podlahovej krytiny
 18. Materská škola na Slnečnej ulici – výmena kotla ÚK
 19. Spevnenie prístupovej komunikácie – lokalita Horný majer
 20. Župný dom – úprava priestorov vnútorného dvora
 21. Mojmírova ul. – osadenie zábradlia pri ZŠ
 22. Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov v rámci mesta
 23. Oprava a údržba MK a chodníkov v meste
 24. Výmena a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia na území mesta a jeho častí
 25. Výmena a obnova dopravného značenia na nechránených železničných priecestiach v rámci k. ú. Zlaté Moravce
 26. Dotiahnutie kolaudácie Námestia A. Hlinku odstránením nedostatkov s doplnením patričnej dokumentácie
 27. Revitalizácia Župného domu“ – obstarávanie kapitálových aktivít
 28. Rekonštrukcie ciest a ulíc (Palárikova, Chyzerovecká, B. S. Timravy, Zelená, Priemyselná)
 29. Parkoviská (Ul. M. Benku, Hviezdoslavova, Obrancov mieru)
 30. Rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej ul.
 31. Obnova zemného rigolu v Prílepoch (Ul. Nová)
 32. Hokejbalové ihrisko
 33. Projekty EÚ – Komunitná sociálna práca, Chránená dielňa (obnova)

 

Ak im to urobilo radosť, tak som rád“

Nebol to primátor ktorý 23. mája súdil a jeho postoj je stále nemenný a jednoznačný. Ak sa rozhodlo o znížení jeho platu a niekoho to urobí spokojným a šťastným, dopraje mu to.

Bol to práve on, ktorý vyzval Mestské zastupiteľstvo – „Spojme sily, neriešte žabomyšie vojny. Je potrebné oživiť financie, dať všetko do súladu so zákonmi a pravdivo informovať ľudí. Nedávajte sa vťahovať do nejakých hier niekoho, kto chce destabilizovať mesto!“

To, či bolo siahnutie na plat primátora šťastným ťahom je zbytočné riešiť. Odpoveď musí nájsť najmä každý z tých dvanásť poslancov vo svojom vlastnom vnútri a svedomí s vedomím hlbšieho nazretia pod škrupinku skutočností.

 

-red-

[hr]
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button