AktualitySamospráva

Pozastavenie uznesenia č.363/2012-zmena rokovacieho poriadku

trojkoncert
poradna

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 363/2012 zo dňa 24.08.2012 v zákonom stanovenej lehote, čím pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č.363/2012 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 24.08.2012 a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a že je pre Mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

I

Podľa §12 ods. 1 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Podľa §12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Z vyššie uvedenej zákonnej dikcie jednoznačne vyplýva, že právo zvolať mestské zastupiteľstvo prináleží v prvom rade primátorovi. Primátor má teda právomoc v intenciách zákona určovať kedy a kde sa zastupiteľstvo zíde. V žiadnom z ustanovení zákona nie je zastupiteľstvu priznané oprávnenie určovať dátum, miesto resp. čas konania zastupiteľstva. V zmysle citovaného §12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. má zastupiteľstvo právo vo svojom rokovacom poriadku upraviť podrobné pravidlá o rokovaní, t. j. nie o zvolávaní mestského zastupiteľstva. Z logického, jazykového a gramatického výkladu vyplýva, že uznesením zmenený rokovací poriadok bude v rozpore so zákonom, a preto akékoľvek uznesenia vydané na základe nezákonného rokovacieho poriadku môžu byť spochybňované.

Žiaden zákon ani iný právny predpis nezakladá právomoc mestského zastupiteľstva zasahovať do výhradného práva primátora mesta zvolávať mestské zastupiteľstvo.

II.

V zmysle schváleného programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2012 je na činnosť mestského zastupiteľstva vyčlenená suma 68.680 €

Na základe poslancami prijatých Zásad odmeňovania je mesačná odmena poslanca 100,- € (ak sa zúčastní aspoň jedného zasadnutia zastupiteľstva, komisie alebo výboru mestskej časti) + 40,- € za každé zasadnutie mestského zastupiteľstva + 40,- (predseda komisie /20,- € člen komisie) za zasadnutie príslušnej komisie + 30,- € (predseda výboru) + 5,- € (člen výboru) za každé zasadnutie výboru mestskej časti.

Ak teda v jednom mesiaci sa poslanec zúčastní na rokovaní Mestského zastupiteľstva, komisie, ktorej je predsedom a takisto aj výboru mestskej časti, kde tiež predsedá, vie si mesačne prilepšiť o 210,- € (100+40+40+30). Je vhodné na tomto mieste upozorniť na to, že porovnateľné mesto Šaľa má mesačnú odmenu poslanca stanovenú vo výške 55,02 € a oveľa väčšie okresné mesto Levice má odmenu stanovenú na 75,- € mesačne.

Vzhľadom na uvedené som toho názoru, že pokiaľ si poslanci nárokujú odmeny môžu rokovať cez pracovnú dobu ako bežní občania, z ktorých väčšina by tiež rada za pár hodín práce dostala sumu 210,- € k platu. Príde mi nevhodné ak za takejto situácie niektorí poslanci požadujú ešte aj náhradu ušlej mzdy.

Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva bývala čestnou funkciou bez nároku na odmenu, preto som toho názoru, že pokiaľ si poslanci na svoje odmeny a občerstvenie vyčlenili 68.680,- € ročne (za štyri roky to je 274.720,- €), tak sa môžu stretávať aj počas pracovnej doby, nakoľko spravidla dostanú od mesta viac ako je náhrada ich mzdy.

Týmto tiež dávam ponuku poslancom na to, aby sa v týchto ťažkých časoch uskromnili a venovali svoje odmeny na projekty rozvoja mesta, ktoré by navrhli (oprava chodníkov, ciest, detských ihrísk a pod.)

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné ako aj morálne prekážky, som sa rozhodol tak, že výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

 

V Zlatých Moravciach dňa 03.09.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

[hr]

 

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button