Aktuality

Hľadá sa vedúci Spoločného obecného úradu

trojkoncert
poradna

 

Informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.2.2013
Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad, Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce

Funkcia: Vedúci Spoločného obecného úradu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: činnosti stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (najmä odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií a vyvlastnenia)

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Požadované vzdelanie:

ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 547/2003 Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

odborná prax minimálne 5 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

bezúhonnosť

Písomná prihláška musí obsahovať:
a) Meno, priezvisko, titul
b) Dátum narodenia
c) Bydlisko
d) Kontaktné údaje (telefón, e-mail)

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaníProfesijný životopis  vo formáte Europass

Motivačný list

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom výberového konania.

overená kópia osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činností stavebného úradu

Kandidát na vedúceho stavebného úradu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku, vrátane príloh, najneskôr do 8.2.2012 do 12:00 hod. v zalepenej obálke osobne do podateľne Mestského úradu v Zlatých Moravciach  alebo poštou na adresu:
Mesto Zlaté Moravce
Ul. 1.mája 2
953 01 Zlaté Moravce

Ozn.: „Výberové konanie na vedúceho SOcÚ  – NEOTVÁRAŤ”

Neúplné alebo oneskorene podané žiadosti nebudú vyhodnotené. Na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí splnili podmienky výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba niektorých uchádzačov a právo výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.

Kontakt:

Tel.: 037/ 6923925
E-mail:  sekretariat@zlatemoravce.eu

[hr]
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button