AktualitySamosprávaŠkoly

Hospodárenie škôlok

trojkoncert
poradna

Na opakované otázky na problém, ktorý trápi niektorých rodičov detí materských škôl ohľadne  prefinancovania ich príspevkov, zverejňujeme odpoveď na jednu z nich. Pokúsime sa o vysvetlenie na základe informácii, ktoré poskytla hlavná ekonómka Mestského úradu Ing. Iveta Szobiová.

 

Otázka:

„Som mama škôlkára a ako viete, každý mesiac platíme škôlke školné 12 eur, ktoré sa potom odvádzajú mestu a mesto tieto peniažky zase prefinancuje a posiela škôlke naspäť na jej chod a prevádzkové náklady. Pretože som v školskej rade, v novembri nás pani riaditeľka zavolala a oznámila nám, že príspevky nás rodičov, ktoré dávame na chod škôlky už mesto nebude vracať škôlke, zostanú na meste a škôlka si má peniaze na chod pýtať od mesta. Pýtam sa pán primátor či o tomto vy vôbec viete??? Ako je možné, že doteraz to fungovalo a všetko bolo v poriadku a odrazu to už nejde a zase chce niekto nasilu meniť veci, podľa mňa ktorým ani nerozumie. Ja neviem či ste sa už s touto otázkou stretli, ale ja sa pýtam za nás rodičov, čo sa s tým bude robiť a či sa to dá zase nejako dať do poriadku??? Veď predsa tie peniaze na chod škôlky platíme my rodičia a myslím si, že vedenie škôlky najlepšie vie, čo potrebujú a na čo peniaze treba v ten určitý čas použiť.“

Odpoveď:

Najskôr zájdeme do minulosti. Áno, pani má pravdu s tým, že finančné príspevky od rodičov sa síce vyzbierali, ale to neznamená, že všetko bolo v poriadku a správne. Možno z Vášho pohľadu milí rodičia áno. No ako sa vraví, neznalosť zákonov, právnej a ekonomickej legislatívy neospravedlňuje a verte, že tento postup nekorenšpondoval nielen so zákonom, ale ani s možnosťou prospešného hospodárenia a ani s najlepším riešením prerozdelenia týchto financií.

Oficiálne stanovisko k problematike financovania materských škôl s použitím príspevkov rodičov znie:

Financovanie materských škôl a školských jedální pri materských školách upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky na prevádzku materskej školy a školskej jedálne sú hradené z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce a ako doplnkový zdroj sú príspevky rodičov.

Všetkých rodičov Mesto ubezpečuje, že ich príspevky sú používané na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy a školskej jedálne, na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a na prevádzku len toho zariadenia, ktorú ich dieťa navštevuje. Nakoľko sa príspevky od rodičov pokladajú za verejné prostriedky, s ktorými Mesto hospodári, musí Mesto zároveň dodržiavať zákony na nakladanie s týmito finančnými prostriedkami a upraviť postup na používanie finančných prostriedkov v hotovosti tak, aby boli zabezpečené v prvom rade nevyhnutné výdavky na celkovú prevádzku materských škôl. Zároveň sa musí sledovať dodržiavanie čerpania rozpočtu konkrétnej materskej školy a školskej jedálne vo výdavkovej časti, ktoré je na druhej strane závislé od celkových príjmov mesta.

Zároveň dotazujúcu sa mamičku, ako aj ostatných rodičov detí navštevujúcich tieto školské zariadenia primátor ubezpečuje, že veci sa nemenia „za každú cenu a nasilu“, ako sa v otázke spomína a „niekým, kto tomu nerozumie“ ale naopak, že tak ako veľmi veľa „zdedených“ vecí v tomto meste z pohľadu ekonomického hospodárenia, tak aj táto, sa ešte stále uvádzajú na poriadok odborne spôsobilými ľuďmi a podľa platných zákonov sa prispôsobujú momentálnym okolnostiam, ktoré v rámci samosprávy nie je možné inak riešiť.

Pre úplnosť doplníme informáciu, že príspevok rodiča 12 € je stanovený Všeobecne záväzným nariadením, ktorého výšku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo, čo znamená, že v každom meste platí rôzny poplatok, podľa potrieb a hospodárenia Mesta.

Pre Váš lepší prehľad, v nasledovnej tabuľke zverejňujeme zúčtovaný sumár skutočných príjmov a výdavkov za jednotlivé škôlky v minulom roku.

 tabulka_2013_01

 

Ľ. Rosinská

 [hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button