AktualityOznamyPre detiŠkoly

Zápis detí do Materských škôl

poradna

www.zlatemoravce.info

Riaditeľstvo MŠ – Žitavské nábrežie č. 1 v Zlatých Moravciach

oznamuje rodičom, že Zápis nových detí na školský rok 2013 – 2014 sa uskutoční od 15. februára 2013 do 15. marca 2013.

 

Podmienky prijatia – prednostne sa prijímajú deti:

– s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku

– deti, ktoré dovŕšili 4. rok veku

– deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku

– mladšie deti ako trojročné

 

Zápis sa uskutoční u riaditeľky školy. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa.

 

Riaditeľka: Anka Zelenková

 [hr]

Zápis do materskej školy SLNIEČKO, Kalinčiakova 12, 953 01 Zlaté Moravce

 

Od 15. februára 2013 do 15. marca 2013 sa koná zápis detí do materskej školy na školský rok 2013/2014

 

Zákonný zástupca, ktorý má záujem zapísať dieťa do našej materskej školy, si môže prísť prevziať prihlášku do riaditeľne materskej školy, v pracovných dňoch a v určenom termíne. Pokiaľ kapacita tried dovoľuje, prijímajú sa deti priebežne počas celého školského roka.

Bližšie informácie o MŠ získate na webovej stránke http://www.ms-kalinciakovazm.com/

 

Riaditeľka: Eva Kutišová

 [hr]

Materská škola Prílepy, Parková č.2, Zlaté Moravce

 

Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy PRÍLEPY na školský rok 2013/2014 sa uskutoční od 15. februára 2013 do 25. februára 2013, v čase od 10.30 – 12.30 h.

 

Žiadosti o prijatie si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 10.30 – 12.30 h v MŠ.

 

Ponúkame:

– ŠVP ISCED 0, základy práce s PC, výchova rodinného typu, športové, pohybové a kultúrne aktivity, veľa hier a zábavy, zapájanie sa do projektov Zdravá škola a Mladý ochranár…

 

Riaditeľka: Zuzana Šalingová (037/6306226, msprilepy@gmail.com)

[hr]

Súkromná materská škola, Štúrova č. 15, Zlaté Moravce

 

Súkromná materská škola oznamuje, že od 15. februára 2013 do 15. marca 2013 je termín podávania prihlášok na prijatie dieťaťa do materskej školy. Miesto kde si môžete vyzdvihnúť a zároveň odovzdať prihlášky je Súkromná materská škola na Štúrovej ulici č. 15 v Zlatých Moravciach.

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

– kópiu občianskeho preukazu, podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa, kópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

 

Bližšie informácie podá záujemcom súkromná materská škola telefonicky na čísle: 0908 188 691

 

Zároveň Vás vážení rodičia pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2013 v priestoroch našej súkromnej materskej školy. Počas dňa sa môžete oboznámiť s priestormi ako aj s aktivitami detí (7.30 – 11.00 h – návšteva rodičov, 11.00 – 14.00 h – obed, odpočinok – Nenavštevovať MŠ!!!, 14.30 – 16.30 h – návšteva rodičov)

[hr]

Materská škola, Štúrova č. 15, Zlaté Moravce

 

Vedenie materskej školy na Štúrovej ulici oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa bude konať od 15. februára 2013 do 15. marca 2013 a počas celého školského roka.

Koncepcia našej školy je zameraná:

– rozvoj nadania a talentu detí, zdravý životný štýl

 

Realizujeme projekty:

– „Adamko hravo, zdravo“, „Zdravý úsmev“,. Interný projekt „Škola podporujúca zdravie“, spolupracujeme CPPPaP, s logopédom

 

Zabezpečíme:

– pokojné rodinné prostredie, množstvo spoločenských podujatí s účasťou našich detí a ich rodičov, spoluprácu so Základnými školami, odborné prednášky pre rodičov, spoluprácu so ZUŠ, CVČ, oboznámenie s anglickým jazykom, tvorivé dielne pre deti, rodičov, rôzne výtvarné a pracovné techniky, pohybové aktivity – ľudová slovesnosť a tradície, cvičenie v telocvični deti – rodičia s deťmi.

 

Deň otvorených dverí – dňa 19. februára 2013 od 8.00 do 16.00 h

Vás milí rodičia a vaše deti oboznámime s koncepciou školy, s denným poriadkom, s prostredím školy. Pripravíme pre Vás tvorivé dielne, pohybové a didaktické aktivity.

 

Riaditeľka: Lídia Bajaníková

[hr]

Riaditeľstvo MŠ – Slnečná č. 2, Zlaté Moravce

oznamuje, že zápis detí na školský rok 2013/2014 bude od 15. februára 2013 do 15. marca 2013 denne v budove materskej školy.

Materská škola rodinného typu ponúka oboznamovanie detí s anglickým jazykom, prácu s učebňou Lego dacta a Kid smart, nadaným deťom rozvíjanie talentu vo výtvarnom krúžku. Tešíme sa na Vás!

Riaditeľka: Mgr. Eva Bieliková

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button