AktualityŠkoly

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

V zmysle platnej legislatívy je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon č. 245/2008 neustanovuje inak).

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 15. januára do 15.februára. Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ základnej školy.

Presný termín a čas zápisu zverejní riaditeľ základnej školy na výveske školy.

 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov

Odporúčame rodičom:

 

  • – v predstihu zistiť termín zápisu
  • – na zápis priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • – ak sa rozhodnete pre ZŠ v mieste trvalého bydliska (príslušný školský obvod) je táto škola povinná dieťa zapísať (spádová škola)
  • – ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo školského obvodu dieťa bude zapísané po dohode s riaditeľom školy

 

 

V prípade, že dieťa nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé môže sa mu odložiť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Dieťa môže byť zaradené aj do nultého ročníka základnej školy ak nedosahuje školskú zrelosť, pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia a nie je predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka za jeden školský rok.

O týchto možnostiach rodič získa informácie pri zápise.

Želáme deťom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy.

 

Zápisy do ZŠ

ZŠ Pribinova 1 – 4.2.2014 – 6.2.2014 od 9.00 h do 16.00 h

Slávnosť budúcich prvákov – 6.2. 2014 o 14.30 h v telocvični ZŠ

ZŠ sv. Don Bosca – 4.2.2014 a 5.2.2014 od 13.30 h do 17.00 h

Deň otvorených dverí – 18.1.2014

ZŠ Robotnícka 25 – 5.2.2014 o 15.00 h – Slávnostný zápis

Zápis žiakov bude pokračovať v dňoch 6.2.2014 do 14.2.2014

ZŠ Mojmírova 2 – 6.2.2014 – Slávnostný zápis

Individuálny zápis – od 7.2.2014 do 14.2.2014

 

Zápisy do MŠ

MŠ Prílepy, Parková č. 2 – od 20.2.2014 do 20.3.2014

MŠ Žitavské nábrežie – od 15.2.2014 do 15.3.2014

MŠ Kalinčiakova – od 15.2.20014 do 15.3.2014

MŠ Slnečná – od 15.2.2014 do 15.3.2014

MŠ Štúrova – od 17.2.2014 do 14.3.2014

Deň otvorených dverí – 18.2.2014 od 9.00 h do 16.00 h


Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button