AktualityOznamy

Zmeny v dani za psa a v poplatku za komunálne odpady  v roku 2016

obed
poradna

S účinnosťou od 1. januára 2016 boli schválené VZN č. 3/2015 o miestnych daniach, a VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré priniesli najmä tieto zmeny:

Oslobodenie od dane za psa 

Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2016 oslobodenie od platenia dane za psa na jedného z držaných psov nasledovne:

osamelo žijúcej fyzickej osobe, ktorá k 1.1.2016 dovŕšila vek 70 rokov bez dokladovania danej skutočnosti na základe podkladov z evidencie obyvateľstva,

osamelo žijúcej osobe s preukazom ŤZP alebo ŤZP-S na základe predloženého dokladu o danej skutočnosti,

nevidomej osobe na základe predloženého dokladu o danej skutočnosti,

fyzickej osobe, ktorá si osvojila psa z útulku mesta Zlaté Moravce po dobu 12 mesiacov na základe predloženého dokladu z útulku.

členovi kynologického klubu na základe oznámenia ZO Kynologická.

Zníženie poplatku za komunálne odpady občanom nad 62 rokov

Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2016 zníženie poplatku za komunálne odpady poplatníkom, ktorí k 1.1. 2016 dovŕšia 62 rokov vo výške 25 %. Zníženie poplatku bude poskytnuté bez žiadosti poplatníka na základe podkladov z evidencie obyvateľstva.

Zníženie a oslobodenie od dane z nehnuteľností zostáva nezmenené:

Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov takto:

pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:

50 %  z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Správca dane poskytuje zníženie dane zo staviebdane z bytov takto:

50%  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, ako aj prevažne  alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Úplné znenie VZN je dostupné na webovom sídle mesta  www.zlatemoravce.eu v sekcii Mesto a jeho správa – občan – miestne dane a poplatky.

Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button