AktualityOznamy

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !

obed
poradna

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2016 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2016. 

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2015, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2016.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania. Obec ako správca dane, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur. Samotné uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená.

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje spolu s úplným znením VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností sú dostupné na webovom sídle mesta www.zlatemoravce.eu v sekcii Mesto a jeho správa – občan – miestne dane a poplatky.

Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok 

Mestský úrad Zlaté Moravce


 
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button