Domov / Aktuality / MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Botanická č. 17 , 842 13 Bratislava

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem  mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

NARIAĎUJEME vlastníkom alebo držiteľom:

 • zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 • zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 • prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované
 • pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
 • minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
 • správne používať osobné ochranné pomôcky
 • hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
 • hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 • bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 •  – pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
 •  – pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 •  – týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
 •  – akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Platnosť: do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení. 

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy aochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

  Informačný tok pri výskyte a podozrení na výskyt aviárnej influenzy
veľkosť súboru - 147,4 KiB, pridané - 17. februára 2017, počet zobrazení - 127,


 

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Veľké Vozokany si pripomenuli svojho rodáka a významného režiséra Ela Havettu

Veľké Vozokany, 17.06.2018 13. júna 2018 by slovenský režisér Eliáš Havetta oslavoval 80. narodeniny. Napriek …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.