Domov / Aktuality / Na rad prišla skládka KO Zlaté Moravce
foto: ilustračné

Na rad prišla skládka KO Zlaté Moravce

 

Pozvánka na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 o 16:00 hod. (streda) v sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. l-26MZ-2017)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh na schválenie investičného zámeru výstavby prevádzky „Skládka KO Zlaté Moravce – II. etapa“ /nová kazeta skládky/ (mat. č.2-26MZ-2017)
 • 12. Návrh na schválenie zámeru rekultivácie prevádzky „Skládka KO Zlaté Moravce – I. etapa“ /existujúca skládka/ (mat. č.3-26MZ-2017)
 • 13. Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičného zámeru výstavby prevádzky ,,Skládka KO Zlaté Moravce – II. etapa“ (mat. č.4-26MZ-2017)
 • 14. Návrh na zmenu osoby prevádzkovateľa „Skládky KO Zlaté Moravce- I. a II. etapa“ (mat. č.5-26MZ-2017)
 • 15. Rôzne
 • 16. Diskusia
 • 17. Interpelácie poslancov

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Oznámenie o dočasnom presťahovaní pošty

  Pošta Zlaté Moravce 1 -oznámenie o dočasnom presťahovaní pošty Dovoľujeme si Vám oznámiť, že …

Pridaj komentár