Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality /  MŠ na Kalinčiakovej ulici oslávila svoje 50. výročie  

 MŠ na Kalinčiakovej ulici oslávila svoje 50. výročie  

 

Mnohí z nás určite ani netušili, že práve 18. mája 2017 oslávi MŠ na Kalinčiakovej ulici 50 rokov od zahájenia prevádzky. Neuveriteľné  je  aj to, že prvou žiačkou bola naša kolegyňa a súčasná učiteľka Mgr. Jana Langová. Od roku 1967 do dnešných dní  bránami našej MŠ prešlo viac ako 6 500 detí a MŠ viedli tri riaditeľky. Boli to pani  Bernátová Paulína,  Kováčová Ľubomíra a Kutišová Eva, ktorej súčasná  riaditeľka  Mgr. Hana Poláková osobne poďakovala a odovzdala jej kyticu kvetov na slávnostnom Galaprograme. Práve Galaprogram bol vyvrcholením osláv  50. výročia vzniku našej MŠ. 

Veľkolepá oslava začala prezentáciou, kde boli spomenuté dôležité obdobia MŠ. Výstavné panely s fotografiami vo vestibule MSKŠ  dopĺňali  celkovú prezentáciu histórie MŠ. 

Uznaním pre MŠ bola aj prítomnosť viacerých čestných hostí na Galaprograme, ktorí jej vzdali hold slávnostnými príhovormi.

Riaditeľka MŠ Mgr. Hana Poláková osobne privítala vedúceho odboru školstva OÚ Nitra Mgr. Milana Galabu, primátora Mesta ZM PaedDr. Dušana Husára, viceprimátora Mesta Zlaté Moravce Ing. Mareka Holuba, prednostu MsÚ Ing. Mariána Kováča ,vedúcu odboru školstva Mesta Zlaté Moravce Mgr. Danušu Hollú. Pozvanie prijali členovia Rady školy MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Klaudia Ivanovičová , Ing. Karol Švajčík a pán Vladimír Klučiar. Ďalej privítala riaditeľa CPPPaP v ZM PhDr. Radovana Štukovského, riaditeľku ZŠ Mojmírova Mgr. Vieru Strieškovú, Mgr. Pavla Šeptáka,  pani Jakabovú z  Prvej  energetickej a teplárenskej spoločnosti, s.r.o  v ZM a MVDr. Martina Vereša štatutárneho zástupcu RZ. 

Niekoľko mesačné prípravy osláv neboli zbytočné. Krásne vyzdobená sála MSKŠ v ZM, organizačné zabezpečenie a moderátor, ktorý nás sprevádzal počas celého programu dotvorili dôstojný a nezabudnuteľný priebeh slávnostného Galaprogramu. 

Deti predviedli pozoruhodné výkony, či v choreografiách tancov, v hraní divadelných rolí  z rozprávok  ale aj v speve za čo boli náležite ocenené burácajúcim potleskom. Na rozmanitosti a pestrosti jednotlivých čísel programu spolu s nádhernými kostýmami sa podieľali všetky učiteľky v spolupráci s RZ Slniečko pri MŠ .

Na záver riaditeľka  školy Mgr. Hana Poláková pozvala všetky deti a zamestnancov na javisko, kde si spoločne zaspievali. A čo by to bolo za oslavu bez poriadnej narodeninovej torty?  Tá naša, mala tri poschodia a samozrejme  s motívom slniečka. Poďakovanie za tortu, ktorá deťom veľmi chutila patrí p. Ing. Silvii Kukučkovej a RZ Slniečko pri MŠ.

Celý kolektív zamestnancov bol ocenený krásnymi kvetmi a gratuláciami. MŠ získala  dva Pamätné listy pri príležitosti 50. výročia jej vzniku od PaedDr. Dušana Husára  primátora Mesta ZM a od Mgr. Milana Galabu vedúceho odboru školstva  OÚ Nitra.

Dúfame, že všetci pozvaní hostia, rodičia a priatelia MŠ mali možnosť si vychutnať jedinečnosť a neopakovateľnosť  tejto slávnostnej chvíle.  

Želáme si, aby každým rokom jej bránami prechádzalo veľa šťastných detí a spokojných rodičov.

Kolektív MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce

Autor fotografií: Paľo ČEPČEK

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

VÝDAJŇA ŠATSTVA

  1. Prevádzkovateľ Výdajne šatstva je Mesto Zlaté Moravce. 2. Podmienky prijímania a výdaja šatstva …

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.