štvrtok , 20 september 2018
Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Kedy môžete legálne nahrávať telefonický rozhovor ?

Kedy môžete legálne nahrávať telefonický rozhovor ?


Michal Cimmermann

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii Cimmermann, s.r.o. a poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/

Otázka nahrávania telefonických rozhovorov je v dnešných dňoch veľmi aktuálna a pravdepodobne sa s ňou stretol každý z nás.  Ale je nahrávanie vôbec legálne? Ak áno, kedy a akým spôsobom?

Nahrávanie telefonických rozhovorov upravuje viacero zákonov. V prvom rade musíme spomenúť základný kameň slovenského právneho poriadku, teda Ústavu Slovenskej republiky. Následne Občiansky zákonník, Zákon na ochranu osobných údajov, a v prípade zamestnancov, aj Zákonník prace.

 

Čo vyplýva z právneho rámca?

Zvukový záznam zachytávajúci hlasový prejav (prejav osobnej povahy) na akomkoľvek nosiči zvuku (napr. telefóne, pamäti počítača, diktafóne) si môžete nahrať iba v prípade, že dostanete súhlas od volajúceho. Ak sa vám tento súhlas nepodarí získať pred nahrávaním, nemôžete ho nahrávať.

Ak by ste chceli odsúhlasenú nahrávku použiť inak, ako len pre súkromné účely alebo jej archiváciu, musíte mať na to ďalší súhlas nahrávanej osoby. Na nahratie a zverejnenie sa teda viažu dva súhlasy nahrávanej strany.

Slovný prejav je výrazom osobnosti fyzickej osoby. Preto i právo na slovný prejav patrí medzi práva vyplývajúce zo všeobecnej ochrany osobnosti fyzickej osoby. Ak by strana, ktorá hovor nahráva alebo ktorá ho chce zverejniť, nedisponovala súhlasom, vystavuje sa minimálne riziku občianskoprávnej žaloby.

Teoreticky môžeme hovoriť aj o trestnom čine, za ktorý môžete byť odsúdený až na dva roky.  Ak by ste týmto spôsobom chceli získať aj nejaký prospech pre seba, mohli by ste byť dokonca odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov.

Tu však musíme ku každému prípadu pristupovať individuálne a posudzovať množstvo okolností (napr. aký záujem chránený zákonom bol porušený, do akých práv a slobôd sa zasiahlo, aký bol motív nahrávania). Samozrejme nad trestno-právnou rovinou by sa dalo uvažovať, ak je záznam sprístupnený tretej osobe bez vášho súhlasu.

Môže vás nahrávať mobilný operátor?

Ak vám napríklad zavolá Orange, ktorého ste zákazníkom alebo budúcim zákazníkom a tieto hovory chce nahrávať, musí Vás pred začatím nahrávania informovať, že hovor bude nahrávaný a zároveň uviesť aj dôvod nahrávania. Ďalej vás musí poučiť o vašom práve nedať súhlas s nahrávaním hovoru.

Môžete nahrávku použiť na polícii alebo pred súdom?

Legálne vyhotovenú nahrávku môžete použiť v oboch prípadoch. S nelegálne vyhotovenou nahrávkou je to zložitejšie. V civilnom konaní je dovolené použiť všetky dôkazy, ktoré prispejú k objasneniu veci, teda aj nelegálne vyhotovenú nahrávku.

V trestnom konaní nastáva úplne opačná situácia. Nelegálne vyhotovená nahrávka bude posúdená ako nezákonný dôkaz, čo znamená, že nemôže byť použitá.

Michal Cimmermann

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii Cimmermann, s.r.o. a poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/

 

 

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Pokračujeme spolu v rozvoji

  Milí priatelia, niektorí už viete, iní ešte nie. Rozhodol som sa opäť kandidovať na …

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.