Domov / Aktuality / Erasmus+ stretnutie na SOŠ polytechnickej

Erasmus+ stretnutie na SOŠ polytechnickej

 

V dňoch 22.10. – 29.9.2017 sa na našej škole konalo v rámci projektu ERASMUS+ v poradí už druhé projektové stretnutie v projekte „Chytrý dom cez Internet vecí“.

Projekt vznikol v marci roku 2016, keď sme spolu s našim belgickým partnerom z belgického Tieltu pripravili a belgickej agentúre pre medzinárodnú spoluprácu a mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy EPOS Vlaandern predložili dvojročný Erasmus+. Tento projekt bol belgickou agentúrou akceptovaný a finančne aj podporený. Internet vecí je novou platformou, ktorá umožňuje vzájomnú komunikáciu objektov a zariadení cez internet a mobilné (hlavne bezdrôtové) siete.

Tieto zariadenia zdieľajú svoje dáta s využitím najrôznejších komunikačných technológií. Princípom je zber dát z rôznych senzorov a zdieľanie týchto dát prostredníctvom internetu za účelom ďalšieho spracovania a vyhodnocovania. V rámci projektu navštívili našu školu spolu štyria učitelia a deviati žiaci z belgického VTI Tielt a nórskeho VGS Kongsberg. Spoločnosť im robili spolu dvanásti žiaci odboru Technické lýceum a Grafik digitálnych médií a učitelia odborných predmetov elektro na našej škole. Počas týždňa prebehlo spolu päť pracovných stretnutí „workshopov“ na ktorých sme sa spolu učili o technológiách Internetu vecí. Všetky stretnutia boli organizované v anglickom jazyku.

V pondelok bolo témou workshopu vzájomné predstavenie sa účastníkov a predstavenie pokroku pri napredovaní projektu na jednotlivých školách. Teší nás že všetky školy sa v projekte posunuli aj vďaka vzájomnej výmene poznatkov. Za našu školu sme predstavili nami vytvorený webový portál, a technológie vyvinuté priamo pre tento projekt. Pozornosť zaujal aj 3D model našej kuchyne. V utorok bolo témou zariadenie Raspberry Pi ako WWW a SQL server pre internet vecí. Pre našich hostí sme vopred pripravili a na workshope realizovali návod na inštaláciu takéhoto servera. V stredu sme sa oboznámili so zariadením ESP8266 ako koncovým bodom pre zber údajov a riadenie. Každá škola predstavila svoju koncepciu využitia tohto nesporného zaujímavého zariadenia.

Vo štvrtok sme pracovali s CMS Joomla – webovým rozhraním. Opäť sme aplikovali technológie z výučby v odbore Technické lýceum aj Grafik digitálnych médií. V piatok sme vytvoril súhrnný projekt pri ktorom všetci účastníci vytvorili funkčný celok snímania teploty a riadenia osvetlenia pomocou Raspberry Pi a ESP8266. Za pozornosť stojí, že piatkový workshop trval spolu takmer 8 hodín. Nikto zo zúčastnených však v žiadnom prípade neoľutoval. V rámci kultúrno – poznávacej časti stretnutia sme zasa našim hosťom predstavili naše mesto a jeho okolie, keď sme postupne navštívili centrum mesta, Informačné centrum v Mochovciach, v Topoľčiankach zámok, Vinárske závody a Národný žrebčín. V závere týždňa sme sa potom presunuli cez Bojnice na čarokrásny Liptov, kde sme navštívili našu najväčšiu jaskyňu „Demänovskú jaskyňu slobody“, známu dedinu zapísanú v zozname UNESCO Vlkolinec a ako bonus, po splnení všetkých úloh projektuaj populárny vodný svet Tatralandia. Obrovským prínosom stretnutia bola skutočnosť, že zahraniční študenti boli počas týždňa ubytovaní v rodinách svojich slovenských kamarátov a teda naši študenti museli po celý čas komunikovať v anglickom jazyku.

Kuriozitou bolo ale aj rýchle osvojenie si základov slovenčiny niektorými študentami z Belgicka či Nórska. V nedeľu 29.10.2017 sme sa s našimi hosťami teda rozlúčili, ale nie na dlho, pretože už vo februári budeme v projekte pokračovať ďalším projektovým stretnutím, tento raz v Nórskom Kongsbergu. Dovtedy nás však čaká veľa zaujímavej práce na budovaní a zdokonaľovaní našej časti „chytrého domu“. Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomohli toto projektové stretnutie zorganizovať a podporili ho: osobitne Ing. Jánovi Solčianskemu – riaditeľovi školy za podporu projektu ale aj za dlhoročnú podporu medzinárodnej spolupráce na našej škole, bez ktorej by realizácia tohto projektu nebola možná.

Mgr. Dušan Turčan – koordinátor projektu

Viac foto Facebook:

 

čítajte tiež...

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb – 2018

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb - 2018