Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície
foto: ilustračná

Výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície

 

Názov a sídlo zamestnávateľa: Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce nkcia. ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: príslušník Mestskej polície (počet volných miest jedno)

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie

Predpokladané kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou fukciou:

 • vek najmenej 21 rokov,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná, fyzická (previerky) a duševná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • komunikatívnosť, zvládanie vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, flexibilita, ochota pracovať aj nad rámec stanovenej pracovnej doby,
 • práca s PC na základnej úrovni: Microsoft Word, Excel, Outlook a internet,
 • odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je výhodou

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • úradne overené kópie dokladov o splnení kvalifikačného predpokladu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka mestskej polície (aj na prácu v noci) nie staršie ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie (od psychológa) o duševnej spôsobilosti na výkon činností príslušníka mestskej polície,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony úradne overené,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, telefonický kontakt resp. emailovú adresu.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberové konanie:

Kandidát na miesto zašle alebo osobne odovzdá prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 5.2.2018 do 12.00 h (rozhodne dátum doručenia) na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája č. 2/ podateľňa v uzavretej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE – príslušník Mestskej polície, NEOTVÁRAŤ

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihlásením uchádzačom ktorí splnia požadované predpoklady, najmenej 5 dní pred termínom jeho konania. Výberová komisia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nesplnili požadované predpoklady a právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

Sleduj náš oficiálny INFO youtube channel ↓↓↓

Neprehliadnite

Slávnostný rozprávkový zápis do 1. ročníka v ZŠ Pribinova 1

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce oznamuje rodičom budúcich prváčikov nasledovné informácie +10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.