Domov / Aktuality / Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2017
ilustračné foto

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2017

 Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2018 ocení najúspešnejších športovcov mesta za rok 2017. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušanom Husárom.

Kategórie na ocenenie:

 • Jednotlivci seniori
 • Jednotlivci juniori
 • Kolektívy seniori
 • Kolektívy juniori
 • Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu)
 • Združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu)
 • Tréneri
 • Ocenenie primátora mesta za celoživotný prínos v oblasti športu

Kritériá pre nomináciu:

 • úspešná reprezentácia mesta,
 

Návrh na ocenenie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko športovca
 • fotografia v elektronickej podobe (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov)
 • názov TJ alebo športového zväzu ( ak zaň súťaží)
 • adresu a telefónny kontakt
 • dosiahnuté úspechy za rok 2017

Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: danusa.holla@zlatemoravce.eu   do 1. marca 2018.

 

Sleduj náš oficiálny INFO youtube channel ↓↓↓

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

DOD a zápis detí do škôlky MŠ Kalinčiakova

  ↓ Zápis detí do MŠ ↓ Deň otvorených dverí    +60 Komentáre komentárov Podobné články: Zápis …

Pridaj komentár