Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach
foto ilustračne. pixabay.com

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

Obec Čaradice, so sídlom Obecný úrad č. 157, 953 01
Obec Čaradice, zastúpená starostom obce, podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )     

   

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.)

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis (vrátane písemného a telefonického kontaktu)
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Dátum a miesto podania žiadosti o účast na výberovom konaní

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke do 6.augusta.2018 do 14.00 hod. na adresu:

Obecný úrad

953 01 Čaradice č. 157

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“. „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Čaradiciach  dňa 24.7.2018                          

Vladislav Uličný
starosta obce 

Neprehliadnite

Pozvánka UKF na Deň otvorených dverí 2019

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na Deň otvorených dverí 2019, ktorý sa bude konať …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share