Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach
foto ilustračne. pixabay.com

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

Obec Čaradice, so sídlom Obecný úrad č. 157, 953 01
Obec Čaradice, zastúpená starostom obce, podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )     

   

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.)

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis (vrátane písemného a telefonického kontaktu)
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Dátum a miesto podania žiadosti o účast na výberovom konaní

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke do 6.augusta.2018 do 14.00 hod. na adresu:

Obecný úrad

953 01 Čaradice č. 157

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“. „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Čaradiciach  dňa 24.7.2018                          

Vladislav Uličný
starosta obce 

Neprehliadnite

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila zrevitalizované oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, odovzdala do prevádzky zrevitalizované priestory oddelenia vnútorného lekárstva, ktoré …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.