Obchodná verejná súťaž – nebytový priestor v Župnom dome

Mesto Zlaté Moravce podľa ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 5 13/ 199 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta- nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 3 14/8 (budova Župného domu)

Predmetom OVS je výber najvýhodnejšej ponuky na prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté Moravce, v k.ú. Zlaté Moravce a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nehnuteľný majetok mesta a to:

nebytový priestor o výmere 78,21 m²  nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 314/8 (budova Župného domu), postavenej na pozemku KN reg. „C“, číslo parcely 658/1 o výmere 3 841 m² , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na OU Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453

zdroj: Mestský web 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS)

zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Od 1. marca je okres Zlaté Moravce zaradený do III. stupňa varovania COVID AUTOMATu

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.