Domov / Aktuality / Innovation Camp

Innovation Camp

V stredu, dňa 7.11. 2018, sa žici Strednej odbornej školy obchodu a služieb P. Hrúziková, S. Nehézová, T. Gregor, J. Kunský zúčastnili súťaže Innovation Camp pod vedením pani profesorky G. Ondrejmiškovej. Innovation Camp je celodenná súťaž, počas ktorej sme pracovali na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne ako partnerom programu.

Boli sme rozdelení do zmiešaných tímov a našou úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaže sa zúčastnilo 100 žiakov zo stredných, ale aj základných škôl z celého Slovenska.

Na konci dňa sme odchádzali s lepšími komunikačnými a prezentačnými zručnosťami a taktiež sme si priblížili fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …