Domov / Aktuality / VIANOČNÝ KONCERT: Čaro Vianoc

VIANOČNÝ KONCERT: Čaro Vianoc

Autor programu Ladislav Švihel, poslanec NR SR Marián Kéry a Mestské stredisko kultúry a športu si Vás dovoľujú pozvať na VIANOČNÝ  KONCERT „Čaro  Vianoc“ a spomienka na vznik Česko – Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční  dňa 15.decembra 2018 o 16.00 hodine v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Účinkujú:

1. Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník – Miroslav Dudík   1. husle – Šimon Dudík, Vladimíra Huláková,

2. husle – Ján Kružliak, Roman Hulák, viola – Zuzana Dudíková, Jozef Petrík,

cimbal – Michal Kolárik, Jarmila Mušitzová, kontrabas – Karol Samko,

klarinet – Rudolf Cikatricis/

2. Spievajú sólisti Opery SND: Jana Bernátová, Miroslav Dvorský, Ján Babjak

3. Kňažský zbor Sv. Jakuba / Prešov/

4. Moderátor Vladimír Dobrík 

Autor a režisér programu: Dr.h.c.Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel

Vstup zdarma

 

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …