AktualityŠkoly

Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu na Pribinke

Obdobie, v ktorom žijeme, je ovplyvnené prudkým rastom poznatkov. Zaužívané metódy a formy vyučovania tak musí zákonite meniť aj škola. Práve ona pripravuje žiakov na to, aby boli schopní prispôsobiť sa novým spoločenským požiadavkám.  Jednou z hlavných úloh dnešnej školy je teda pripraviť svojich žiakov na ich budúci osobný i profesijný život. Učitelia preto musia disponovať širokým spektrom nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu. Pre školu z toho vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a informácií.  

Na základe uvedených dôvodov sa naša škola rozhodla zapojiť sa do dvojročného projektu s názvom Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť základné vzdelávanie na I. a II. stupni v Základnej škole na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach prostredníctvom projektových aktivít, čím prispejeme k zlepšeniu kvality a inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu a k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Do projektu sa zapojilo 14 učiteľov zo školy, ktorí pracujú v troch pedagogických kluboch. Ide o nasledovné kluby: pedagogický klub prírodovednej gramotnosti, pedagogický klub matematickej gramotnosti a pedagogický klub čitateľskej gramotnosti. Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je dosiahnutie kvalitnejšej spolupráce medzi pedagógmi, výmena skúseností, nových poznatkov a efektívnejšie sieťovanie všetkých pedagogických zamestnancov. 

 

Základom projektu sú extra hodiny pre žiakov, ktoré sú zamerané na skvalitnenie vzdelávania, prehĺbenie učiva prostredníctvom nových didaktických pomôcok a potrieb, ktoré budú zakúpené zo získaných finančných prostriedkov projektu. Na extra hodinách budú pedagógovia rozvíjať metakognitívne zručnosti, sociálne, komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na ich uplatnenie sa na trhu práce, zníženie a zabránenie predčasnému skončeniu školskej dochádzky. Didaktické prostriedky využité na extra hodinách uľahčia prácu učiteľovi a ponúknu mu niekoľko spôsobov na zefektívnenie vyučovania. Používanie inovatívnych metód, pomôcok a potrieb nie je v dnešnej dobe len možnosťou, ale stáva sa nevyhnutnosťou. Dôležité je poznamenať, že alternatívne vyučovacie metódy pomáhajú aj integrovaným žiakom a žiakom s poruchami učenia. Vyučovací proces je na základe týchto metód vedený spôsobom, v ktorom nie je aktívny len učiteľ, ale aktivita sa presúva predovšetkým na samotných žiakov. Základnou úlohou používania didaktických pomôcok je motivovať žiakov k väčšiemu záujmu o získanie nových vedomostí a poznatkov.

Všetko, čo sme uviedli, priaznivo pôsobí na zvyšovanie úrovne vnútornej motivácie a podporu rozvoja tvorivosti. Na základe týchto metód a využívania didaktických pomôcok budú žiaci schopní vnímať učenia ako činnosť, ktorú realizujú oni sami a využívajú tak svoj osobný potenciál. 

Maxim Gorkij povedal: „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie.“  Uvedomujeme si, že cesta, ktorú sme si vybrali, nebude možno jednoduchá, ale veríme, že výsledky budú viditeľné. Tešíme sa na všetko, čo nás na tejto našej inovatívnej ceste postretne. 

Mgr. Lenka Herdová, riaditeľka školy
ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento článok reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button